Trivselslederprosjektet er et program for å legge til rette for et godt miljø på barne- og ungdomsskolen. Målet med programmet er å fremme økt aktivitet i storefri, skape gode relasjoner, redusere konflikter og mobbing og fremme verdier som inkludering, vennlighet og respekt. Programmet er representert i alle landets fylker, og i fjor gjennomførte 100 skoler i Norge, Sverige, Danmark og Island programmet.

Trivselslederprogrammet startet i 2009 og ble tildelt 3 millioner kroner fra Sparebankstiftelsen DNB til utstyrspakker i 2010. I 2014 fikk prosjektet 700.000 kroner til utstyrspakker i forbindelse med at det videreutvikles til å omfatte ungdomsskolen.

- Det er et spennende prosjekt hvor vi involverer elevene i prosessen. Vi gjør flere nye grep i løpet av neste år for å få flere ungdomsskoler i aktivitet både i friminuttene og i selve undervisningen, sier Kjartan Eide. Han er daglig leder for Trivselslederprogrammet og ble i 2015 kåret til Årets Pøbel under Pøbelseminaret.

60 søknader

Trivselsledere velges fra 4.-10. trinn, og de har ansvar for å arrangere aktiviteter i storefriminuttene. Elevene i ungdomsskolen tar selv en avgjørelse om å være trivselsleder. Tilbakemeldinger som Kjartan har fått, forteller at elever i denne aldersgruppen som søker om vervet, er mer motivert for oppgaven.

I søknaden oppgir de om de har spesiell kompetanse på eller interesse for aktiviteter som de ønsker å gjennomføre som trivselsleder.

Inkludering

På Nannestad ungdomsskole er det populært å være trivselsleder. Skolen på Romerike er stor, det går totalt 500 elever og 150 elever på hvert trinn.

Ved skolestart i høst skrev 60 elever hver sin søknad der de begrunnet hvorfor de ville bli trivselsledere. 35 av dem ble valgt ut. Flere av dem ville bli det fordi de har lyst til å gjøre noe i fellesskap og for å slippe ikke å ha noe å gjøre i storefri.

-Vi prøver å inkludere elevene og vise at det er gøy å være med på aktiviteter, forteller Sonja Nore (13).

-Målet er å få dem ut av telefonen en liten stund. Men det er ikke alltid så lett, og jeg tror det er lettere på barneskolen. På ungdomsskolen er det mange som er opptatt av å være kule og tøffe, sier Lukas Løken (13).

Flere av de andre trivselslederne er enig med Lukas, og noen av dem forteller at det er lettere å få elevene i niende og tiende klasse til å være med på aktiviteter enn de yngste elevene i åttende klasse.

-De synes det er flaut å leke, sier hun.

Bedre skolemiljø

Håkon Ingebritsen har ansvaret for gjennomføringen av Trivselslederprogrammet på Nannestad ungdomsskole. Han mener miljøet er blitt bedre etter at ungdomsskolen tok i bruk programmet.

- Før kunne jeg se slåsskamper og mobbing i skolegården, men slik er det ikke lenger, sier han.

Skolen har hatt prosjektet i omtrent fem år. Håkon tok først over ansvaret for prosjektet i fjor.

-I søknadene så vi etter blide og hyggelige folk, som ikke har noen problemer med å følge regler, sier Håkon.

Innimellom reiser trivselslederne på kurs for å få ideer til aktiviteter som de kan arrangere på skolen. Dessuten belønnes de for oppgaven med å dra på tur før sommer og jul, som for eksempel til Jessheim for å spille bowling.

-Hva gjør du hvis en trivselsleder ikke gjør jobben sin?

-Da får han eller hun advarsel. Hvis det ikke hjelper, er det ikke lov til å fortsette å være trivselsleder, sier Håkon Ingebrigtsen.

Mobbefrie trivselsledere

Kjartan understreker at trivselslederne skal være helt mobbefrie. Men elever som har mobbet tidligere og endret adferd, kan bli trivselsleder.

-Det har vi sett flere eksempler på. En like viktig oppgave som å lede aktivitet, er å passe på at alle som vil kan bli med i aktiviteten. Trivselslederne skal være sympatiske og trygge punkter i friminuttene, slik at de andre elvene kan ta kontakt med dem uten å være redd for å bli avvist eller ertet.

-Opplever dere at Trivselslederprogrammet fører til bedre skolemiljø?

-Ja. I våre undersøkelser rapporterer skolene at Trivselsprogrammet i friminuttene bidrar til økt aktivitet, reduksjon av konflikter, at elever får seg venner og at færre går alene, sier Kjartan.

Trivselsleder også utenom storefri

Noen av elevene på Nannestad ungdomsskole forteller at de selv har opplevd å være utenfor og tror det er fint å ha kjennskap til det som trivselsleder.

-Jeg har opplevd å bli mobbet, så jeg vet hvordan det er å ha det vanskelig på skolen. De som blir mobbet har det vondt og føler seg ikke bra, men det gjør egentlig også de som mobber, sier Synne Lunde (13).

Selv om de er trivselsledere i storefri, hender det at de også tar på seg oppgaven ellers. Som å spørre om medelevene har det bra.

-Da jeg fant en elev som satt alene, spurte jeg hvordan det gikk. Han hadde visst vondt i hodet, og jeg hentet en lærer som kunne hjelpe han, forteller Synne.