Vålandstårnet ligger på toppen av Våland, en sentrumsnær bydel i Stavanger, og er et sentralt landemerke for byen. Vålandstårnet i dagens versjon er fra 1895 med påbygg i 1917. Tårnet ble opprinnelig bygd som vokterbolig for vannbassenget som ble anlagt for å sikre byens vanntilførsel.

Stiftelsen Vålandstårnets venner, en uregistrert ideell stiftelse, ble etablert i 1995 og har som formål å jobbe til beste for Vålandstårnet og omkringliggende områder. Målet er at Vålandstårnet i størst mulig grad skal fremstå som et attraktivt utfartssted og sted for positive opplevelser for hele byens befolkning. Stiftelsen har gjennom årene nedlagt en betydelig dugnadsinnsats og bistått Stavanger kommune i flere sammenhenger. Stiftelsen har stått for utleie, kafèdrift på søndager samt en del vedlikeholds- og oppussingsarbeider.

Sparebankstiftelsen DNB gir nå 3 millioner kroner til aktivitetene ”Utstilling om vannets historie” og ”Utkikk og himmelobservasjon”. Meningen er å kunne bruke utstillingene i undervisningsopplegg for skolene i Stavanger. Målet er å bruke moderne fremstillingsmedier, så som elektroniske bøker og berøringsskjermer. Tårnet skal på denne måten kunne fremstå som et opplevelsessenter. Det er tenkt satt opp 6 kikkerter (to i hver av de 3 himmelretningene med utsyn). I tilknytning til utkikkspostene vil det bli satt opp ”plakater” i metall som viser hva man ser (hvilke fjelltopper/landemerker) og avstanden til disse.

Sparebankstiftelsen DNB bidrar med gaven til realisering prosjektet.