Skolen har 70 elever på ungdomsskoletrinnet og 90 elever på barneskolen. Uteområdet er samlingsplassen for barn og unge på tettstedet, og benyttes mye også utenom skoletid. Elevene ønsker seg flere aktiviteter å kunne bedrive i skolegården. For å legge til rette for dette er det behov for ulikt aktivitetsutstyr i skolegården.