Legathåndboken

Oversikt over støtteordninger finner du her: Legathåndboken.no

Andre stiftelser

Gjensidigestiftelsen. Formål: Skape et tryggere, sunnere og mer aktivt Norge

Fritt Ord. Stiftelsens fremste formål er å verne om og styrke ytringsfriheten og dens vilkår i Norge, særlig ved å stimulere den levende debatt og den uredde bruk av det frie ord.

Andre sparebankstiftelser

Sparebankstiftelsene har sin historiske forankring fra én eller flere kommuner (eventuelt fylke), og vil i hovedsak drive sitt allmennyttige arbeid i dette området.

Du finner oversikt over sparebanker og sparebankstiftelser i Norge på nettsidene til Sparebankforeningen

Tildelinger til Østlandet

Hvorfor er søknad om støtte fra Sparebankstiftelsen DNB begrenset til Østlandsområdet?

Stiftelsens formål er å gi midler tilbake til det lokalsamfunnet der tidligere Gjensidige NOR Sparebank virket, og hvor stiftelsens penger opprinnelig kommer fra. Derfor gis størstedelen av støtten til lag, foreninger, vel og så videre i våre opprinnelsesområder. Dette er fylkene: Oslo, Viken og Vestfold og Telemark. I tillegg omfattes følgende steder i Innlandet: Alle kommuner i tidligere Oppland fylke, samt Ringsaker kommune i tidligere Hedmark fylke.

Regelen om at midlene skal tilfalle opprinnelsesområdet står i finansforetaksloven. Lovgivningen presiserer at sparebankstiftelser skal bruke pengene til allmennyttige formål særlig for å fremme utviklingen i områder der midlene opprinnelig kommer fra. Regelen ble strammet inn da finansieringsvirksomhetsloven ble endret i 2009.

De siste årene har det kommet over tretti nye sparebankstiftelser som bidrar med midler til sine opprinnelsesområder rundt om i landet. Sjekk gjerne om det finnes en sparebankstiftelse eller en sparebank der du bor. Du finner oversikt over alle Norges sparebankstiftelser på nettsidene til Sparebankforeningen.

Nasjonale prosjekter

Når det gjelder prosjekter av nasjonal betydning gir vi bidrag til hele landet.

Det kan søkes om pengestøtte til nasjonale prosjekter hele året. Dersom du ønsker å søke om penger til et nasjonalt prosjekt, skriv en e-post til post@sparebankstiftelsen.no eller ring oss. Se kontaktinfo