Barnas Turlag Sande er helt nystartet og hører inn under Drammen og Opplands turistforening. Turlaget består av ivrige friluftslivsforeldre som har gått sammen for å gi barnefamilier i Sande turopplevelser for livet.

Nå ønsker de å lage en turplan som skal bestå av en familietur en søndag i måneden, i tillegg til mer sporadiske turer når det passer. De er opptatt av å gi barna tilhørighet til naturen. Aktivitetene skal stimulere til nysgjerrighet, evne til å legge merke til, undre seg, utforske naturen og ta den inn over seg. Aktivitetene er preget av et trygt, enkelt, allsidig og miljøvennlig friluftsliv.