Aktiviteten skal foregå i SFO-tiden, og opplegget vil være gratis for elevene.

Tidligere tildelinger

2016: 3 millioner kroner til utstyr og instruktørtiltak, til arbeidet for at flere barn og unge skal få drive med basketball rundt omkring i landet.

2014: 201.000 kroner til mobil spillbane, multimedieutstyr og turneringsutstyr.