Seilegruppa til Nesøya Idrettslag i Akershus startet for noen år siden seileaktivitet for ungdomsskoletrinnet, kalt Ung:Seil.

Dette har vært en suksess, og i 2018 fikk Nesøya Seilforening støtte til båter slik at flere får et seiletilbud. Seilerne bruker kun klubbens utstyr, hvilket gir seilglede for mange.

Se også artikkel om klubben i Seilmagasinet

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet