Christopher har spilt musikk siden han var seks, og begynte på Barratt Dues Musikkinstitutt når han var åtte. Nå går han ved Edvard Munch´s landsdekkende talent-satsing samt på Unge Talenter-programmet ved Barratt Due med Soon-Mi Chung som lærer. Christopher spiller også i juniororkesteret ved Barratt Due og i en egen strykerkvartett, Agitato.