Nschyego

olje på lerret, 1963, 116x100cm, KODE - Bergen Kunstmuseum

Lena Cronqvist (f.1938) er en av Sveriges mest betydelige nålevende billedkunstnere. Hun debuterte med en separatutstilling i Galerie Pierre i Stockholm 1965 hvor hun blant annet stilte ut en serie malerier med aper som motiv – også verket Nschyego inngikk i denne presentasjonen. Det er som om hennes intense, nesten menneskelige skildringer av apen foregriper det som senere skulle bli hennes viktigste kjennetegn som kunstner; å skildre menneskets vilkår i verden, dets utsatthet og styrke. Tidlig på 60-tallet så Cronqvist en utstilling med arbeider av Francis Bacon i Liljevalchs konsthall i Stockholm. Det var fremfor alt Bacons rå og direkte fremstilling av det isolerte, ensomme mennesket som gjorde inntrykk og som skulle få avgjørende betydning for hennes utvikling som billedkunstner. Siden debuten i -65 har Lena Cronqvist utviklet sitt prosjekt med en særegen konsekvens og vært opptatt av menneskets betingelser i samfunnet og i private relasjoner, enten det er skildret i brutalt ærlige selvportretter, i ambivalente, foruroligende fremstillinger av mor og barn eller i bilder av yndig poserende småpiker som ved nærmere ettersyn driver med ondsinnet og grotesk lek.

OWG

Madonna

olje på lerret, 1975, 169x125cm, KODE - Bergen Kunstmuseum

Lena Cronqvist (f.1938) er en av de mest betydelige nålevende svenske kunstnere og Madonna (1976-77) er et av hennes hovedverker.

Gjennom hele kunstnerskapet har hun arbeidet i et figurativt og ekspressivt formspråk, og på forskjellige måter skildret nære relasjoner som utspilles innenfor hjemmets fire vegger. Bildene viser i mange tilfeller en sterk psykologisk interesse og hun tematiserer gjerne morsrollen og barns isolasjon og utsatthet. Ofte finner man sterke selvbiografiske innslag i Cronqvists arbeider; hun benytter blant annet smertefulle erfaringer fra sin egen barndom og oppvekst som da hennes foreldre døde.

OWG

Målaren og hennes modell

olje på lerret, 1982, 168,5x121cm, KODE - Bergen Kunstmuseum

Lena Cronqvist (f. 1938) er en av Sveriges fremste og mest betydelige nålevende kunstnere. Hun arbeider innen ulike teknikker, og har særlig gjort seg bemerket som maler, grafiker og skulptør.

Gjennom hele sin produksjon har hun konsentrert seg om det nære og dagligdagse som tema for kunstnerisk bearbeidelse. Hun skildrer og problematiserer livet slik det utspiller seg innen familiens rammer; morsrollen, relasjonen mellom barn og foreldre, barns utsatthet. Felles for arbeidene hennes er et gjennomgripende psykologisk engasjement og et ønske om å si noe vesentlig om menneskenes situasjon.

Hennes uttrykksform er figurativ og kan paradoksalt nok karakteriseres som både ekspressiv og tilbakeholden.  

IMålaren og hennes modellfra 1983 ser vi en frontalstilt, naken kvinneskikkelse som fyller nesten hele billedrommet. Hun står stivt oppstilt lik en statue og stirrer bryskt avvisende ut mot oss som betraktere. Bildet kan oppfattes som et skånselløst selvportrett der Cronqvist uten blygsel fremstiller seg selv blottstilt, uten klær og med masken falt til marken.

OWG