Gjennom tre år har tre fotojournalister fulgt 25 ungdommer i Norge, og portrettert de som var ungdom i tiden under og etter 22. juli 2011. Historiene deres blitt til boka og filmserien «Fra ungdommen».

De mangfoldige historiene i «Fra ungdommen» er dokumentert flermedialt gjennom film, foto og tekst. De er utgitt som bok, digital bok og som filmserie. I 2016 fikk Paragon Features støtte til å bruke prosjektet til å skape møteplasser, med mål om å knytte lokalbefolkningen og asylsøkerne tettere sammen.

- Det blir sagt så mye om denne ungdomsgenerasjonen: Melisgenerasjon, meg-generasjonen, curling-generasjonen og så videre. Vi spurte ungdommene selv. Hvem er dere? Sier Lars Andreas Ellingsgard Øverli i reportasjebyrået Paragon Features.

Det hele startet med at de kjøpte en buss for å reise landet rundt i jakten på gode historier. 22. juli endret alt. De fant raskt ut at bussen ga dem mulighet til å gjøre noe få andre hadde mulighet til: Å bo blant norsk ungdom over lang tid. De bestemte seg for å sette 22. juli i en større sammenheng, ved å portrettere en hel generasjon ungdom. I “Fra ungdommen” portretteres seks unge mennesker som overlevde på Utøya eller som mistet noen den dagen, men også den profesjonelle fotballspilleren, barnevernsbarnet, bankraneren, reindriftssamen og mange andre.

- Gjennom å bruke mye tid sammen med hver av ungdommene har vi kommet tett innpå. Vi har vært flue på veggen og jobbet dokumentarisk for å formidle deres historier – ikke de overfladiske historiene, men de som definerer oss. Drømmer. Sykdommer. Noen du har mistet. Vi har prøvd å åpne de dørene. Dra inn i hverdagen til en som sitter i fengsel, en som har spiseforstyrrelser, en som jobber på dagsenter og er psykisk utviklingshemmet, en som bare vil ha det chill, være litt rebell og sprenge kinaputter, sier Aleksander Andersen.

- Vi har portrettert en ungdomsgenerasjon. Det er kanskje litt hårete å si, men vi har gjort det grundig. Da det var gått ett år forsto vi at å portrettere en ungdomsgenerasjon på ett år ikke var mulig. Det har tatt tre år, sier Lars.

Hva karakteriserer denne ungdomsgenerasjonen?

- Mangfoldet. De er sammensatte. De får så mange impulser ved at de lever digitalt og de har verden tett innpå. Allikevel opplever vi at de har fordommer. Det kan vi bidra til å endre, gjennom å gjøre det ukjente kjent, komme bak fasaden og skape forståelse for hvordan andre har det, sier Aleksander.

Kjenner seg igjen

Er ungdommene enige i hvordan deres generasjon har blitt portrettert? Etter en skoleforestilling på Amalie Skram videregående skole i Bergen i oktober 2014, er reaksjonen fra elevene at de er glad for at portrettene viser hvor ulike folk er, for det er slik de ser seg selv også. De kjenner seg godt igjen i nettopp dette mangfoldet.

- Vi får ofte den reaksjonen når vi viser «Fra Ungdommen». Mange sier det er godt å se mangfoldet. Alle kan finne en historie de kan kjenne seg igjen i, det er elementer her og der som de kan identifisere seg med, samtidig som de finner noe nytt og spennende. Alle skal kunne kjenne seg selv i det, men også se avstanden mellom andre og seg selv. Vi håper å skape forståelse, men også å slå i hjel noen fordommer, sier fotojournalist Martin Slottemo Lyngstad.

Vandreutstilling og skoleforedrag

- Vi har jobbet bevisst for å nå ut til så mange som mulig, fordi prosjektet handler om å vise ungdom, for ungdom. Da vi lette etter støtteordninger, så vi at kriteriene til Sparebankstiftelsen DNB passet bra på vårt prosjekt. Vi likte at det handlet om å utløse gode krefter, og tenkte at det gjør vi både gjennom hva prosjektet byr på og at vi engasjerer lokale krefter. Stiftelsen var opptatt av å bringe prosjektet ut til unge mennesker, og da søkte vi om penger til å reise på turné. Vi har opplevd stiftelsen som god samarbeidspartner, som vil oss vel og stoler på at vi gjør jobben. Tillitten er viktig. Vi føler et ansvar for å levere, sier Lars.

Tidligere tildeling

For å nå flest mulig, fikk Paragon Features 465.000 kroner i 2013 til en vandreutstilling knyttet til filmen "Fra ungdommen". De holdt foredrag og filmvisning på videregående skoler rundt omkring i Norge. Sparebankstiftelsen DNB muliggjorde turnéen økonomisk. Prosjektet fikk også midler fra blant annet Fritt Ord og Fond for lyd og bilde.

Se også

fraungdommen.no