I mars 2010 åpnet Dramatikkens hus i lokalene til Det Åpne Teater på Grønland. Etableringen av Dramatikkens hus er ledd i en omfattende kulturpolitisk satsning for å heve nivået på ny norsk dramatikk. Den nye institusjonens arbeid omfatter både dramatikk for voksne og ikke minst for barn. Dramatikkens hus er et nasjonalt kompetanse- og tekstutviklingssenter som ligger i bydelen Grønland. Det er et mål for den nye institusjonen å arbeide både i et nasjonalt perspektiv, og å ha en nær kontakt med sine naboer i det flerkulturelle Grønland.

Sparebankstiftelsen DNB bidrar med gave til opprustning av sceneteknisk utstyr.