Prosjektet skal bevisstgjøre barn og unge angående marin forsøpling, og gjøres i samarbeid med ulike frivillige organisasjoner knyttet til natur og miljøvern og til forskjellige religioner. I tillegg utvikles pedagogisk materiell om havets tilstand hvor natur og realfag møter kunst og håndverksfag.

Stiftelsen støttet oppstarten av prosjektet med 1 million kroner i 2017. Siden da har initiativtakerne fått flere økonomiske bidrag fra andre givere, og har skapt stort frivillig engasjement. Til videreføring av prosjektet, samt dokumentasjon, fikk Håpets Katedral til sammen 3,5 millioner kroner i 2019.

Se også: hapetskatedral.no