Prosjektet skal bevisstgjøre barn og unge angående marin forsøpling, og gjøres i samarbeid med ulike frivillige organisasjoner knyttet til natur og miljøvern og til forskjellige religioner. Det utvikles også pedagogisk materiell innen realfag i kombinasjon med kunst- og håndverksfag.

Stiftelsen støttet oppstarten av prosjektet med 1 million kroner i 2017. Siden da har initiativtakerne fått flere økonomiske bidrag fra andre givere, og har skapt stort frivillig engasjement. Til videreføring av prosjektet fikk Håpets Katedral 2 millioner kroner i 2019.

Se også: hapetskatedral.no