Sparebankstiftelsen DNB har gitt støtte til å utvikle Fargespill og når forestillingen skal settes opp i Larvik gjøres det med 120 barn fra over 25 nasjoner. Prosjektet gjøres i samarbeid med blant annet NAVs introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger, videregående skoler, grunnskolene, barnevernstjenesten og lokale lag og foreninger. Oppsetningen skal romme folkesang og dans som barna har med seg fra sine land og kulturer. Dette settes så sammen med norske musikktradisjoner og global ungdomskultur. Barna skal komme sammen og øve ukentlig frem til premieren våren 2018.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet