Restarters Norway er en ideell organisasjon som ønsker å skape en tradisjon for reparasjon av elektronikk i Norge. Nordmenn ligger på verdenstoppen i bruk og kast av forbrukselektronikk, noe som har store sosiale og miljømessige konsekvenser. Nå skal Restarters Norway sikre etablering av lokale fiksegrupper landet rundt. Disse gruppene skal gjøres i stand til å arrangere lokal fiksefester og å spre kunnskap om bærekraftig forbruk og reparasjon av elektronikk. Fiksefester er arenaer hvor folk i alle aldre kommer sammen for å reparere defekt elektronikk i samarbeid med teknisk kompetente reparatører.