Windjammer er et selvutviklingsprogram for ungdom som er i ferd med å falle fra eller har droppet ut av videregående skole, og for ungdom som av andre grunner står utenfor arbeidsliv og utdanningssystem.

Programmet går over tre måneder, hvorav fire uker til sjøs på Christian Radich. Ungdommene får løse konkrete oppgaver sammen, oppleve nye kulturer og blir kjent med andre i samme situasjon. Her er fellesskapet viktig, og alle er avhengige av hverandre for å lykkes.

Høsten 2018 deltok 28 ungdommer fra hele landet på det første toktet om bord på Christian Radich.

– Av og til er ikke skolebenken riktig sted å oppdage hvem man er og hva man kan, derfor vil vi skape muligheten til å gjøre det i helt andre omgivelser, forteller Vidar Pederstad, direktør for Stiftelsen Christian Radich.

I 2019 skal det gjennomføres fire programmer med plass til 200 ungdommer.

Se også: https://windjammer.no/