Programmet går over tre måneder, hvorav fire uker til sjøs på Christian Radich. Ungdommene får løse konkrete oppgaver sammen, oppleve nye kulturer og blir kjent med andre i samme situasjon. Her er fellesskapet viktig, og alle er avhengige av hverandre for å lykkes.

Tildelinger

  • I 2018 fikk skoleskipet Christian Radich 1,5 millioner kroner til programmet Windjammer.
  • Evaluering: I 2020 tildelte Sparebankstiftelsen DNB 1 million kroner slik at FAFO kan dokumentere og måle effekten av programmet.

Høsten 2018 deltok 28 ungdommer fra hele landet på det første toktet om bord på Christian Radich.

– Av og til er ikke skolebenken riktig sted å oppdage hvem man er og hva man kan, derfor vil vi skape muligheten til å gjøre det i helt andre omgivelser, forteller Vidar Pederstad, direktør for Stiftelsen Christian Radich.

I 2019 skal det gjennomføres fire programmer med plass til 200 ungdommer.

Se også: https://windjammer.no/