Bøverbru skole har i 20 år hatt en skolebesteforeldreordning, hvor 15 til 20 pensjonister kommer til skolen fra kl. 11-13 en gang i uka.

De eldste elevene er med på å servere kaffe og vafler, og pensjonistene står blant annet for uteaktivitet sammen med de yngre elevene.

I 2019 fikk de 60.000 kroner til å sette opp en gapahuk på dugnad som brukes til fellesaktivitetene.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet