1. Kunstmøter for barn og unge

  Kunstmøter for barn og unge

  På Galleri Ullinsvin i Vågå kan barn og unge være med på ulike formidlingsopplegg og verksteder knyttet til utstillingene.

 2. Nabolagsinkubator

  Nabolagsinkubator

  Tøyen Unlimited legger til rette for at unge lokale ildsjeler kan utvikle og teste sine idéer for å bidra til et bedre lokalsamfunn.

 3. Guttas Campus

  Guttas Campus

  På Guttas Campus får gutter i niende klasse, som ønsker å forbedre seg faglig, sosialt og personlig, en intensiv læringscamp.

 4. Utendørs teateramfi

  Utendørs teateramfi

  Nesjar Teaterforening har fått støtte til et utendørs teateramfi, der de skal gjennomføre uteaktivitet i sommerhalvåret.

 5. Mer parkouraktivitet

  Mer parkouraktivitet

  Oslo Parkour tilrettelegger for kreativ bevegelse, og har fått støtte til utbedring av lokalet og undervisningsvideoer.

 6. Lærer bort teknikker som har gått i glemmeboken

  Lærer bort teknikker som har gått i glemmeboken

  Tønsberg Husflidslag holder kurs for barn og unge som vil ha en kreativ fritidsaktivitet.

 7. Forbedrer sjøørretens livsvilkår i Oslofjorden

  Forbedrer sjøørretens livsvilkår i Oslofjorden

  Norges Jeger- og Fiskerforbund skal gjennom et treårig prosjekt reparere og restaurere gyte- og oppvekstområder for sjøørreten i Oslofjorden.

 8. Økt lærelyst

  Økt lærelyst

  Liv og Røre i regi av Vestfold og Telemark fylkeskommune, er et fireårig program som skal bidra til bedre helse, trivsel, inkludering og økt livskvalitet, og som skal skape et godt grunnlag for læring for barn og unge i fylket.

 9. Slam-verksted

  Slam-verksted

  Litteraturhuset Fredrikstad, Fredrikstad bibliotek, Østfold Scene og LittFri Fredrikstad har sammen fått støtte til prosjektet "SLAM- uttrykk deg!".

 10. Flere skolehager

  Flere skolehager

  Økologisk Norge har fått støtte til å etablere skolehager på Østlandet.

Sider