1. Økt lærelyst

  Økt lærelyst

  Liv og Røre i regi av Vestfold og Telemark fylkeskommune, er et fireårig program som skal bidra til bedre helse, trivsel, inkludering og økt livskvalitet, og som skal skape et godt grunnlag for læring for barn og unge i fylket.

 2. Bærekraftig matkunnskap

  Bærekraftig matkunnskap

  Norges Bygdekvinnelag skal i gang med et prosjekt for å øke barn og unges engasjement for lokal og bærekraftig mat, og skal bidra med kunnskap om norsk tradisjonsmat.

 3. Livsmestringsprogram for ungdom

  Livsmestringsprogram for ungdom

  Kronprinsparets Fond fikk 5 millioner kroner i 2019 til gjennomføring av programmet Flyt.

 4. Restaurering av Skibladner

  Restaurering av Skibladner

  AS Oplandske Dampskibsselskap har fått til sammen 2,7 millioner kroner til restaurering av Skibladner.

 5. Forebygge skolefrafall

  Forebygge skolefrafall

  Windjammer er et selvutviklingsprogram for ungdom som er i ferd med å falle fra eller har droppet ut av videregående skole, og for ungdom som av andre grunner står utenfor arbeidsliv og utdanningssystem.

 6. Utvidelse av publikumsbygg

  Utvidelse av publikumsbygg

  Stiftelsen Lillehammer Museum fikk 1.152.000 kroner i 2018 til utvidelse av publikumsbygget på Bjerkebæk.

 7. Økt kunnskap om tradisjonsmat

  Økt kunnskap om tradisjonsmat

  Norges Bygdekvinnelag opplever stor interesse for tradisjonsmatkurs. De har utviklet et pedagogisk opplegg og motiverer lokallag til å gjennomføre kurs.

 8. Etablering av flere matkultursentre for barn

  Etablering av flere matkultursentre for barn

  Geitmyra matkultursenter for barn fikk 8,4 millioner kroner i 2018 til etablering av matkultursentre i Ringsaker og Kristiansand.

 9. Bygging av tradisjonsbåter

  Bygging av tradisjonsbåter

  Forbundet Kysten fikk 7,88 millioner kroner i 2017 til bygging av til sammen 32 tradisjonsbåter som skal gis videre til frivillige organisasjoner og utdanningsinstitusjoner.

 10. Hengebru i koboltgruvene

  Hengebru i koboltgruvene

  Blaafarveværket fikk 1,2 millioner kroner i 2017 til en 35 meter lang underjordisk hengebro i gruven Clara Stoll.

Sider