1. Jazzopplæring for barn og unge

  Jazzopplæring for barn og unge

  Improbasen har fått søtte til sitt arbeid for å lære jazz til barn og unge.

 2. Økt arbeidslyst på Østfold-skoler

  Økt arbeidslyst på Østfold-skoler

  Østfold fylkeskommune fikk 26,54 millioner kroner i 2016 til et treårig prosjekt for å fremme skoleelevers arbeidslyst og livskvalitet. 

 3. Vandreruter ispedd kulturminner

  Vandreruter ispedd kulturminner

  Riksantikvaren og Den Norske Turistforening samarbeider om prosjektet "Historiske vandreruter".

 4. Judo for ungdom

  Judo for ungdom

  Norges Judoforbund fikk 2.630.000 kroner i 2016 til dommer- og arrangørutvikling, ungdomsarrangementer, utstyrspakker og informasjonsmateriell.

 5. Oppgradering av Grinimuseet

  Oppgradering av Grinimuseet

  Museene i Akershus (MiA), avd. Grinimuseet, får 3 millioner kroner til utstilling og oppgraderinger.

 6. Kunst og kulturminner for ungdom

  Kunst og kulturminner for ungdom

  Norske Kunstforeninger får 1,5 millioner kroner til et landsdekkende ungdomsprosjekt som kombinerer kunst og kulturminner.

 7. Friluftsliv for utviklingshemmede

  Friluftsliv for utviklingshemmede

  Den Norske Turistforening (DNT) fikk 1 million kroner i 2016 til aktiviteter og utstyr til en nysatsing på friluftsliv for utviklingshemmede.

 8. Kaffebar som inkludererende arbeidsplass

  Kaffebar som inkludererende arbeidsplass

  Stiftelsen Erlik fikk 700.000 kroner i 2016 til inventar for oppstart av kaffebaren =Kaffe.

 9. Basketball for barn og unge

  Basketball for barn og unge

  Norges Basketballforbund (NBBF) får 3 millioner kroner til utstyr og instruktørtiltak.

 10. Kreative verksteder på biblioteket

  Kreative verksteder på biblioteket

  Deichmanske bibliotek får 4 650 000 kroner til utstyr, materiell og innredning når de nå skal utvikle lokale bibliotek i Oslo til å inkludere åpne soner med kreative verksted.

Sider