1. Ferietilbud i regi av svømmeklubber

  Ferietilbud i regi av svømmeklubber

  Norges Svømmeforbund har fått støtte til at klubber kan arrangere «Vill i vann», et rimelig og aktivt ferietilbud for ungdom.

 2. Kunnskap om humler

  Kunnskap om humler

  La Humla Suse har fått støtte til diverse tiltak for å ta vare på og spre kunnskap om humler.

 3. Bordtennisbord i skolegården

  Bordtennisbord i skolegården

  Norges Bordtennisforbund fikk 2,1 millioner kroner i 2018 til prosjektet «Bordtennis for alle».

 4. Ti utendørs kunstisbaner

  Ti utendørs kunstisbaner

  Norges Ishockeyforbund fikk 10 millioner kroner i 2018 til inntil ti kunstisbaner i samarbeid med Norges Bandyforbund og Norges Skøyteforbund.

 5. Basketball i SFO-tiden

  Basketball i SFO-tiden

  Norges Basketballforbund fikk 3,25 millioner kroner i 2018 til å etablere «skolebasket» ved 16 skoler over en periode på 3 år.

 6. Restaurering av Skibladner

  Restaurering av Skibladner

  AS Oplandske Dampskibsselskap har fått til sammen 2,7 millioner kroner til restaurering av Skibladner.

 7. Forebygge skolefrafall

  Forebygge skolefrafall

  Windjammer er et selvutviklingsprogram for ungdom som er i ferd med å falle fra eller har droppet ut av videregående skole, og for ungdom som av andre grunner står utenfor arbeidsliv og utdanningssystem.

 8. Utvidelse av publikumsbygg

  Utvidelse av publikumsbygg

  Stiftelsen Lillehammer Museum fikk 1.152.000 kroner i 2018 til utvidelse av publikumsbygget på Bjerkebæk.

 9. Opplæring i spikking og skogens betydning

  Opplæring i spikking og skogens betydning

  Det norske Skogselskap fikk 398.950 kroner i 2018 til skoleprosjektet "TreOmTre Spikking".

 10. Økt kunnskap om tradisjonsmat

  Økt kunnskap om tradisjonsmat

  Norges Bygdekvinnelag opplever stor interesse for tradisjonsmatkurs. De har utviklet et pedagogisk opplegg og motiverer lokallag til å gjennomføre kurs.

Sider