1. Forbedrer sjøørretens livsvilkår i Oslofjorden

  Forbedrer sjøørretens livsvilkår i Oslofjorden

  Norges Jeger- og Fiskerforbund skal gjennom et treårig prosjekt reparere og restaurere gyte- og oppvekstområder for sjøørreten i Oslofjorden.

 2. Økt lærelyst

  Økt lærelyst

  Liv og Røre i regi av Vestfold og Telemark fylkeskommune, er et fireårig program som skal bidra til bedre helse, trivsel, inkludering og økt livskvalitet, og som skal skape et godt grunnlag for læring for barn og unge i fylket.

 3. Flere skolehager

  Flere skolehager

  Økologisk Norge har fått støtte til å etablere skolehager på Østlandet.

 4. Fornyelse av Drøbak akvarium

  Fornyelse av Drøbak akvarium

  Drøbak Akvarium, som årlig har mer enn 40.000 besøkende, har igangsatt en omfattende rehabiliteringsprosess.

 5. Skolering i klimautfordringer og løsninger

  Skolering i klimautfordringer og løsninger

  Miljøstiftelsen Zero har fått støtte til Zeroakademiet.

 6. Teater for skoleelever

  Teater for skoleelever

  Riksteatret fikk i 2020 støtte til å kunne invitere elever og lærerne deres til teaterforestillinger.

 7. Bærekraftig matkunnskap

  Bærekraftig matkunnskap

  Norges Bygdekvinnelag skal i gang med et prosjekt for å øke barn og unges engasjement for lokal og bærekraftig mat, og skal bidra med kunnskap om norsk tradisjonsmat.

 8. Kunst i skolen

  MÆLA UNGDOMSSKOLE får 472000 kroner til kunstprosjektet "Når elev blir kunstner" i tre år fra skoleåret 2021-22

 9. Kunst i skolen i Kragerø

  KULTUR-KAMERATENE AS får 150000 kroner til prosjektet "Møt deg selv i møte med Munch" i tre år fra skoleåret 2021-22

 10. Landart i skolen

  LANDART er en kunstfestival med møter mellom profesjonelle kunstnere og lokalsamfunnet. Gjerdrum kommune har fått støtte til verksteder og kunsformidling for skoleelever.

Sider