1. Økt arbeidslyst på Østfold-skoler

  Økt arbeidslyst på Østfold-skoler

  Østfold fylkeskommune fikk 26,54 millioner kroner i 2016 til et treårig prosjekt for å fremme skoleelevers arbeidslyst og livskvalitet. 

 2. Vandreruter ispedd kulturminner

  Vandreruter ispedd kulturminner

  Riksantikvaren fikk 1,2 millioner kroner i 2016 til å lage historiske vandreruter med Den Norske Turistforening. 

 3. Judo for ungdom

  Judo for ungdom

  Norges Judoforbund fikk 2.630.000 kroner i 2016 til dommer- og arrangørutvikling, ungdomsarrangementer, utstyrspakker og informasjonsmateriell.

 4. Kunst og kulturminner for ungdom

  Kunst og kulturminner for ungdom

  Norske Kunstforeninger får 1,5 millioner kroner til et landsdekkende ungdomsprosjekt som kombinerer kunst og kulturminner.

 5. Friluftsliv for utviklingshemmede

  Friluftsliv for utviklingshemmede

  Den Norske Turistforening (DNT) fikk 1 million kroner i 2016 til aktiviteter og utstyr til en nysatsing på friluftsliv for utviklingshemmede.

 6. Kaffebar som inkludererende arbeidsplass

  Kaffebar som inkludererende arbeidsplass

  Stiftelsen Erlik fikk 700.000 kroner i 2016 til inventar for oppstart av kaffebaren =Kaffe.

 7. Basketball for barn og unge

  Basketball for barn og unge

  Norges Basketballforbund (NBBF) får 3 millioner kroner til utstyr og instruktørtiltak.

 8. Kreative verksteder på biblioteket

  Kreative verksteder på biblioteket

  Deichmanske bibliotek får 4 650 000 kroner til utstyr, materiell og innredning når de nå skal utvikle lokale bibliotek i Oslo til å inkludere åpne soner med kreative verksted.

 9. Norsk Smaksskule

  Norsk Smaksskule

  Stiftelsen Norsk Kulturarv har fått tilsammen 10,7 millioner kroner til Norsk Smaksskule.

 10. Jakten på tungtvannskjelleren

  Jakten på tungtvannskjelleren

  Telemark fylkeskommune fikk 2 millioner kroner i 2016 til utstillingsrom for visning av fremgravde bygningselementer fra Hydrogenfabrikken på Vemork.

Sider