1. Sandvolleyballbaner på Østlandet

  Sandvolleyballbaner på Østlandet

  Norsk Volleyballforbund fikk tildelt 4 millioner kroner i  2010 til sandvolleyballbaner på Østlandet.

 2. Snorres kongesagaer i ny oversettelse og drakt

  Gyldendal Norsk Forlag får 3.2 millioner kroner til en ny utgave av Snorres kongesagaer.

 3. Prosjektet norsk nettleksikon (Store norske) får 15 millioner kroner

  Norsk vitenskapsakademi skal lede arbeidet med å utvikle et kvalitetssikret norsk nettleksikon.

 4. Dokumentasjon av Edvard Munchs grafikk

  Orfeus forlag får 1 million kroner til bind 5 om Edvard Munch - dette er en samlet dokumentasjon av Munchs grafikk presentert på norsk og engelsk.  

 5. Arktisk avdeling i Botanisk hage

  Naturhistorisk museum fikk 3 millioner kroner i 2010 til utstillingen i arktisk avdeling i Botanisk hage.

 6. Mobile hoppbakker til Norges Skiforbund

  Norges Skiforbund fikk 3 millioner kroner i 2010 til mobile hoppbakker som kan brukes hele året.

 7. Snowboardforbundet får 3 millioner kroner til \"Operasjon rekkverk\"

  ”Operasjon Rekkverk – Railpark for snowboard i nærmiljøet” er et prosjekt som skal bidra til økt snowboardaktivitet også utenom de etablerte anleggene.

 8. Vitensentrene får 3 millioner kroner til \"Bygg selv\"-kasser

  Vitensenteret i Trondheim samarbeider med andre vitensentre om "Bygg-selv"-kasser til skoleklasser.

 9. Sangløftet

  Sangløftet

  Tildligere Musikk og ungdom, nå JM Norway, ble tildelt tilsammen 8 millioner kroner til prosjekt "Sangløftet", i 2010 og 2007.

 10. Trivsel i skolen

  Trivselslederprosjektet får 3.000.000 kroner til utstyrspakker.