1. Festplass til Norsk Folkemuseum

  Sparebankstiftelsen DNB har bidratt med midler til total oppussing av Festplassen på Norsk Folkemuseum. Blant annet er det blitt scene, vannspeil og amfi. Om vinteren omdannes vannspeilet til en skøytebane.

 2. Bok om nær bankhistorie

  Boka "Drømmen om Sparebanken Norge" omhandler historien om tidligere Sparebanken NOR fra 1997 og frem til sammenslåingen med DNB i 2003. Boka ble skrevet på oppdrag av Sparebankstiftelsen DNB, og utgitt i januar 2007.

 3. Norsk Bergverksmuseum

  Norsk Bergverksmuseum får 500.000 kroner til restaurering av Bryggerhuset.

 4. Utsmykking av operaen

  Utsmykking av operaen

  Den norske Opera fikk 4 millioner kroner i 2006 til kunst som en integrert del av foajéen.

 5. Astruptunet i Jølster

  Jølster Kommune får 7.000.000 kroner til et nytt besøkssenter og galleri ved Nikolai Astrup-tunet.

 6. Hamsunsenter på Hamarøy

  Til bibliotekområdet ved det kommende Hamsunsenter på Hamarøy gir Sparebankstiftelsen 3.000.000 kroner.

 7. Irma Salo Jæger og Tycho Jægers Stiftelse- Lilleborg

  Irma Salo Jæger og Tycho Jægers Stiftelse får 1.500.000 kroner til istandsetting av lokaler for forskning og utvikling innen billedkunst.

 8. Ungdomsgruppen i Kreftforeningen

  Ungdomsgruppen i Kreftforeningen får 200.000 kroner til innredning av ungdomsrommet på kreftsenteret ved Ullevål Sykehus.

 9. Friidrettsforbundets friplasser

  Norges fri-idrettsforbund får 2.000.000 kroner til et nytt konsept for barn og unge kalt "friplassen".

 10. Bok om monumentalarkitektur i Oslo

  Kari Hoel, professor i kunsthistorie, får 150.000 kroner til å skrive en bok om monumentalarkitektur i hovedstaden.

Sider