1. Utekjøkken til Geitmyra skolehage på Sagene

  Utekjøkken til Geitmyra skolehage på Sagene

  Aksjonen ”La skolehagen leve – Vern Geitmyra" fikk 375.000 kroner til utekjøkken i Geitmyra skolehage på Sagene i Oslo i 2012.

 2. Jazz og jenter

  Jazz og jenter

  INFI fikk 60.000 kroner i 2012 til lydutstyr og el-piano til sin bandleir for jenter.

 3. Barnas fredsdikt

  Barnas fredsdikt

  Oslo Internasjonale Poesifestival fikk 75.000 kroner i 2017 og 75.000 kroner i 2017 til Barnas fredsdikt.

 4. Filmkonkurranse om klimaendringer

  Filmkonkurranse om klimaendringer

  Norsk Klimanettverk fikk 2,5 millioner kroner i 2012 til manuskonkurransen Ditt 2062, med klimaendringer som tema.

 5. Vippetangen Dykkerklubb

  Vippetangen Dykkerklubb får 30000 kroner til overlevelsesdrakter, redningsvester og utstyr. Dykkeklubben har samlinger hvor de dykker sammen og er sosiale. De har ved hjelp av egeninnsats og dugnad kjøpt ny båt og kompressor. De ønsker å være en foregangsklubb innen sikkerhet, og vil nå fornye sikkerhets- og redningsutstyret til klubben i tillegg til å lære opp de unge medlemmer i sikker bruk av utstyret.

 6. Asker Skiklubb

  Asker Skiklubb får 50000 kroner til innkjøp av utstyr, utarbeidelse av metodikk og planer og kursing av instruktører for å kunne realisere prosjektet Idrettsglede for alle. Skiklubben er Norges største friidrettslag med nærmere fem tusen medlemmer og klubben har stort fokus på at idrettsaktiviteter skal være tilgjengelig for alle. Klubben skal starte opp prosjektet Idrettsglede for alle, et tilbud for barn og unge med fysiske og psykiske handicap. Med gave fra Sparebankstiftelsen DNB kan de kjøpe inn utstyr og bli kurset for å kunne starte dette prosjektet.

 7. Foreldrererepresentant 1 trinn brøttum Skole v/ Iren Rønning

  Foreldrererepresentant 1 trinn brøttum Skole v/ Iren Rønning får 40.000 kroner til materiell til vennskapsløype.

 8. Skjetten speidergruppe

  Skjetten speidergruppe v/Siv Jørstad får 100.000 kroner til etablering av bålplass og bygging av gapahuk.

 9. Oslo Volley

  Oslo Volley får 200000 kroner til sandvolleyballbaner. Oslo Volley planlegger tre sandvolleyballbaner sentralt i Nordstrand bydel. Banene er tilgjengelig for skoleelever på dagtid og for alle på ettermiddag og kveld. Oslo Volley vil med de nye banene bedre tilbudet til de unge med økt banekapasitet.

 10. Hydrogenfabrikken Kunsthall AS

  Hydrogenfabrikken Kunsthall AS får 450000 kroner til utstyr, maskiner, innredning og verneutstyr til nytt grafikkverksted. Kunsthallen er tett knyttet til Østfold Kunstnersenter og over 130 profesjonelle kunstnere i fylket er tilknyttet senteret. Barn og unge er en viktig målgruppe for mange av kunsterne i kunsthallen. I arbeidet med barn og unge skal det etableres et skoleverksted for arbeid med grafikk, spesielt tilrettelagt for barn i alderen 9-14 år. Det har vært en kraftig økning i besøk fra skoler til senterets utstillinger og skoleprosjekter de siste årene, og dette verkstedet vil bli et tilbud for å i møte komme denne interessen. Med gaven fra Sparebankstiftelsen DNB kan verkstedet innredes og utrustes.

Sider