1. Utekjøkken til Geitmyra skolehage på Sagene

  Utekjøkken til Geitmyra skolehage på Sagene

  Aksjonen ”La skolehagen leve – Vern Geitmyra" fikk 375.000 kroner til utekjøkken i Geitmyra skolehage på Sagene i Oslo i 2012.

 2. Jazz og jenter

  Jazz og jenter

  INFI fikk 60.000 kroner i 2012 til lydutstyr og el-piano til sin bandleir for jenter.

 3. Barnas fredsdikt

  Barnas fredsdikt

  Oslo Internasjonale Poesifestival fikk 75.000 kroner i 2017 og 75.000 kroner i 2017 til Barnas fredsdikt.

 4. Filmkonkurranse om klimaendringer

  Filmkonkurranse om klimaendringer

  Norsk Klimanettverk fikk 2,5 millioner kroner i 2012 til manuskonkurransen Ditt 2062, med klimaendringer som tema.

 5. Asker Skiklubb

  Asker Skiklubb får 50000 kroner til innkjøp av utstyr, utarbeidelse av metodikk og planer og kursing av instruktører for å kunne realisere prosjektet Idrettsglede for alle. Skiklubben er Norges største friidrettslag med nærmere fem tusen medlemmer og klubben har stort fokus på at idrettsaktiviteter skal være tilgjengelig for alle. Klubben skal starte opp prosjektet Idrettsglede for alle, et tilbud for barn og unge med fysiske og psykiske handicap. Med gave fra Sparebankstiftelsen DNB kan de kjøpe inn utstyr og bli kurset for å kunne starte dette prosjektet.

 6. Foreldrererepresentant 1 trinn brøttum Skole v/ Iren Rønning

  Foreldrererepresentant 1 trinn brøttum Skole v/ Iren Rønning får 40.000 kroner til materiell til vennskapsløype.

 7. Skjetten speidergruppe

  Skjetten speidergruppe v/Siv Jørstad får 100.000 kroner til etablering av bålplass og bygging av gapahuk.

 8. På sykkel i Telemark

  På sykkel i Telemark får 70000 kroner til sykkelutstyr. Organisasjonen ønsker at alle barn skal kunne sykle når de begynner på skolen. Derfor vil de iversette et program for barnehager i Grenland og Telemark og til dette trenger de utstyr. Sykkelbaner med bro, kjegler og lignende vil sørge for at barna tidlig får interesse for sykling.

 9. Høvik IF Bandy

  Høvik IF Bandy får 185000 kroner til innkjøp av mål og vant. Foreningen er Norges største bandyklubb som i tillegg til organisert aktivitet, er opptatt av å kunne legge til rette for uorganisert utendørsaktivitet om vinteren. Klubben drives med stor dugnadsånd. Med gave fra Sparebankstiftelsen DNB kan klubben få nye mål og vant til spill på isen. Dette er en gave som vil komme mange til gode.

 10. FAU Tveit skule/ Nissedal ungdomsskule

  FAU Tveit skule/ Nissedal ungdomsskule får 95000 kroner til sandvolleyballbane og klatrestativ. Ildsjelene tilrettelegger for en bedre hverdag for elevene. Sammen med barna lager de en sykkelløype med dugnadsinnsats. I tillegg ønsker de seg flere aktivitetsmuligheter i skolegården. Sandvolleyballbane og klatrestativ vil sørge for mer aktive barn og vil også være viktig for nærmiljøet.

Sider