1. Utekjøkken til Geitmyra skolehage på Sagene

  Utekjøkken til Geitmyra skolehage på Sagene

  Aksjonen ”La skolehagen leve – Vern Geitmyra" fikk 375.000 kroner til utekjøkken i Geitmyra skolehage på Sagene i Oslo i 2012.

 2. Jazz og jenter

  Jazz og jenter

  INFI fikk 60.000 kroner i 2012 til lydutstyr og el-piano til sin bandleir for jenter.

 3. Barnas fredsdikt

  Barnas fredsdikt

  Oslo Internasjonale Poesifestival fikk 75.000 kroner i 2017 og 75.000 kroner i 2017 til Barnas fredsdikt.

 4. Filmkonkurranse om klimaendringer

  Filmkonkurranse om klimaendringer

  Norsk Klimanettverk fikk 2,5 millioner kroner i 2012 til manuskonkurransen Ditt 2062, med klimaendringer som tema.

 5. BK-Svømming

  BK-Svømming får 61000 kroner til våtdrakter, tilhenger og kasteline. Klubben løser utfordringen med for få tilgjengelige timer i svømmehall ved å legge deler av treningen utendørs. Til dette trenger de utstyr som beskytter mot kulda. Med gave fra Sparebankstiftelsen DNB kan klubben skaffe utstyr som gjør det mulig å ha svømmetrening i elver og fjellvann.

 6. Heddal IL skiskyttergruppe v/Jørn Steinmoen

  Heddal IL skiskyttergruppe v/Jørn Steinmoen får 55000 kroner til våpenlaseranlegg. Dugnadsgjengen i foreningen ønsker å tilrettelegge for tryggere trening ved hjelp av et alternativ til vanlig standplass. Våpenlaseranlegget kan brukes av alle og vil bidra til at enda flere får glede av skiskyting.

 7. FAU Byskogen skole, FAU Torstrand skole, FAU Mesterfjellet ungdomsskole

  FAU Byskogen skole, FAU Torstrand skole, FAU Mesterfjellet ungdomsskole får 300.000 kroner til et stort pyramideformet klatrenett.

 8. Oslo Volley

  Oslo Volley får 200000 kroner til sandvolleyballbaner. Oslo Volley planlegger tre sandvolleyballbaner sentralt i Nordstrand bydel. Banene er tilgjengelig for skoleelever på dagtid og for alle på ettermiddag og kveld. Oslo Volley vil med de nye banene bedre tilbudet til de unge med økt banekapasitet.

 9. Hydrogenfabrikken Kunsthall AS

  Hydrogenfabrikken Kunsthall AS får 450000 kroner til utstyr, maskiner, innredning og verneutstyr til nytt grafikkverksted. Kunsthallen er tett knyttet til Østfold Kunstnersenter og over 130 profesjonelle kunstnere i fylket er tilknyttet senteret. Barn og unge er en viktig målgruppe for mange av kunsterne i kunsthallen. I arbeidet med barn og unge skal det etableres et skoleverksted for arbeid med grafikk, spesielt tilrettelagt for barn i alderen 9-14 år. Det har vært en kraftig økning i besøk fra skoler til senterets utstillinger og skoleprosjekter de siste årene, og dette verkstedet vil bli et tilbud for å i møte komme denne interessen. Med gaven fra Sparebankstiftelsen DNB kan verkstedet innredes og utrustes.

 10. Stiftelsen Kirkens sosialtjeneste, Tilja oppfølgingssenter

  Stiftelsen Kirkens sosialtjeneste, Tilja oppfølgingssenter får 25000 kroner til materialer og oppgradering. Senteret er et tilbud til mennesker med bakgrunn fra kriminalitet eller rus og de drifter et kreativt verksted, snekring, moped- og MC-verksted, gitarundervisning og turer. Senteret øker toleransen for stigmatiserte grupper. Med gave fra Sparebankstiftelsen DNB vil senteret oppgradere sine lokaler og kjøpe inn materialer til verkstedet.

Sider