1. Hydrogenfabrikken Kunsthall AS

  Hydrogenfabrikken Kunsthall AS får 450000 kroner til utstyr, maskiner, innredning og verneutstyr til nytt grafikkverksted. Kunsthallen er tett knyttet til Østfold Kunstnersenter og over 130 profesjonelle kunstnere i fylket er tilknyttet senteret. Barn og unge er en viktig målgruppe for mange av kunsterne i kunsthallen. I arbeidet med barn og unge skal det etableres et skoleverksted for arbeid med grafikk, spesielt tilrettelagt for barn i alderen 9-14 år. Det har vært en kraftig økning i besøk fra skoler til senterets utstillinger og skoleprosjekter de siste årene, og dette verkstedet vil bli et tilbud for å i møte komme denne interessen. Med gaven fra Sparebankstiftelsen DNB kan verkstedet innredes og utrustes.

 2. Båstad hornmusikkorps

  Båstad hornmusikkorps får 150000 kroner til innkjøp av instrumenter som kan brukes av både Korps i skolen og korpset. Korpset er et brassband som siden 2008 har hatt en økning fra 11 til 50 medlemmer. Medlemmene er i hovedsak i alderen 7-18 år. Korpset har inngått et samarbeid med skolen om utlån av instrumenter og opplæring på blåse- og slagverksinstrumenter. Med gave fra Sparebankstiftelsen DNB får korpset instrumenter til prosjektet Korps i skolen.

 3. Teaterkråkene og APPLAUS

  Teaterkråkene og APPLAUS får 150000 kroner til 30 mikrofonsett. Teatergruppene er for unge teaterspirer i alderen 10-19 år. APPLAUS har sitt utspring i kulturskolen mens Teaterkråkene, som er for de yngste, er kun drevet på dugnad. Foreldre gjør en uvurderlig innsats for å få på plass kulisser, kostymer og rekvisitter og med gave fra Sparebankstiftelsen DNB får teatergruppene nå nye mikrofoner som vil glede mange barn og unge og et stort publikum.

 4. House of Foundation

  House of Foundation får 180000 kroner til scene i bakgård og lydutstyr. Litteraturhuset og kunstnerkollektivet House og foundation har som formål å være en arena for et tverrestetisk miljø i Moss og Østfold. Huset er drevet med idealisme og formidlingsiver. Denne gaven vil komme mange til nytte gjennom ulike arrangementer som festivaler, konserter, forfatteropplesninger og utstillinger.

 5. Stiftelsen Litteraturhuset

  Stiftelsen Litteraturhuset får 290000 kroner til AV-utstyr til to seminarrom, liten sal og barnerom. Litteraturhuset i Fredrikstad skal bli et samlingspunkt og kraftsenter der både små og store, ulike kulturer, lag og foreninger og kunstuttrykk naturlig vil møtes. De skal huse ulike arrangementer. Med gaven fra Sparebankstiftelsen DNB vil mange av visningsrommene i Litteraturhuset bli utstyrt slik at både den utøvende og publikum får en best mulig opplevelse.

 6. Stiftelsen / Venneforeningen Haldenvassdragets Kanalmuseum

  Stiftelsen / Venneforeningen Haldenvassdragets Kanalmuseum får 500000 kroner til restaurering, innredning og utstyr til atelier og workshopslokaler. De aktive rundt museumet har lagt ned stor frivillig innsats. Nå er det Østfoldmuseet som driver stedet. Det er mye aktivitet rundt utstillinger og workshops som arrangeres, og de vil utvide dette tilbudet med å sette i stand Flishuset, den siste bygningen på tunet. Dermed kan det gjennomføres flere aktiviteter, hvor barn og unge skal få komme i nærkontakt med kunstnere, og følge deres prosesser over tid.

 7. Skogstrand I.L.

  Skogstrand I.L. får 230000 kroner til å lage tribuner og utstyr for å gjennomføre arrangementer i idrettshallen. Idrettslaget er et aktivt fleridrettslag med stor dugnadsånd, som driver med barneidrett, fotball og håndball. Dette gjøres både i organisert og urganisert form. Idrettslaget har flere arrangementer, blant annet Fargerik Håndball, og ønsker å utvikle sin hjemmearena Kvernhushallen til en hall hvor de kan skape gode arrangementer. Med midler fra Sparebankstiftelsen DNB skal idrettslaget oppgradere hallen, slik at de lettere kan arrangere hjemmekamper og arrangementer.

 8. Stiftelsen Spydeberg prestegård

  Stiftelsen Spydeberg prestegård får 500000 kroner til ferdigstillelse av formalhage fra 1700-tallet. Stiftelsen har gjennom betydelig dugnadsarbeid restaurert prestegården og er nå i gang med ferdigstillelse av hagen til presten Jacob Nicoloi Wilse, en hage til pryd og nytte. Fordi en lignende hage fantes ved Eidsvoldbygningen, sees Wilses hages i sammenheng med grunnlovsjubileet 2014 . Med midler fra Sparebankstiftelsen DNB skal formalhagen på Spydeberg prestegård ferdigstilles. Den skal brukes til kunnskapsformidling innen botanikk, meterologi, sosiologi og historie.

 9. Klubb Rufus

  Klubb Rufus får 35000 kroner til biljardbord og utstyr for aktivitet på idrettsplassen. På Rufus har ungdommen tatt initativ til å søke Sparebankstiftelsen DNB om midler for å øke aktivitetsnivået både i og utenfor huset. Med denne gaven vil klubben bli mer attraktiv for ungdommen i nærmiljøet.

 10. Trøgstad Turnforening

  Trøgstad Turnforening får 50000 kroner til å kjøpe stortrampoline og materialer til ombygging. Foreningen omfatter flere idretter for folk i alle aldre og ønsker seg en stortrampoline for å få et bredere tilbud. Samtidig kan de videreutvikle utøverne og favne nye medlemmer. Med gave fra Sparebakstiftelsen DNB og ombygging på dugnad får foreningen muligheten til å utvide sitt tilbud til barn og unge.

Sider