1. Utekjøkken til Geitmyra skolehage på Sagene

  Utekjøkken til Geitmyra skolehage på Sagene

  Aksjonen ”La skolehagen leve – Vern Geitmyra" fikk 375.000 kroner til utekjøkken i Geitmyra skolehage på Sagene i Oslo i 2012.

 2. Jazz og jenter

  Jazz og jenter

  INFI fikk 60.000 kroner i 2012 til lydutstyr og el-piano til sin bandleir for jenter.

 3. Barnas fredsdikt

  Barnas fredsdikt

  Oslo Internasjonale Poesifestival fikk 75.000 kroner i 2017 og 75.000 kroner i 2017 til Barnas fredsdikt.

 4. Filmkonkurranse om klimaendringer

  Filmkonkurranse om klimaendringer

  Norsk Klimanettverk fikk 2,5 millioner kroner i 2012 til manuskonkurransen Ditt 2062, med klimaendringer som tema.

 5. Festplass til Norsk Folkemuseum

  Sparebankstiftelsen DNB har bidratt med midler til total oppussing av Festplassen på Norsk Folkemuseum. Blant annet er det blitt scene, vannspeil og amfi. Om vinteren omdannes vannspeilet til en skøytebane.

 6. Bok om nær bankhistorie

  Boka "Drømmen om Sparebanken Norge" omhandler historien om tidligere Sparebanken NOR fra 1997 og frem til sammenslåingen med DNB i 2003. Boka ble skrevet på oppdrag av Sparebankstiftelsen DNB, og utgitt i januar 2007.

 7. Horten Kickboxing

  Horten Kickboxing får 50000 kroner til treningsring. Horten Kickboxing har 50 medlemmer og er et tilbud for alle aldersgrupper. Klubben har stort fokus på det sosiale og det jobbes mye med holdningsskapende arbeid gjennom trening. Alle instruktører jobber frivillig. Med gave fra Sparebankstiftelsen DNB kan klubben oppgradere utstyret slik at det ivaretar sikkerhet og bidrar til å gi et attraktivt treningstilbud innen kickboxing.

 8. Sørumsand Idrettsforening

  Sørumsand Idrettsforening får 220000 kroner til skateelementer. Idrettsforeningen er en stor forening med mange aktive barn og unge. Foreningen ønsker å legge til rette for uorganisert idrett. Sørum kommune har avholdt en dialogkonferanse hvor ungdomm deltok, og det som stod øverst på ønskelista var skatepark. Med gave fra Sparebankstiftelsen DNB kan idrettsforeningen få på plass skateanlegget.

 9. Nordberg Strykeorkester

  Nordberg Strykeorkester får 25000 kroner til strykeinstrumenter. Strykeorkesteret driftes av foreldre med et frivillig arbeidende styre som også tar seg av driften av strykeorkesteret. De er et strykeorkester for Bydel Nordre Aker med utgangspunkt i skolekretsene til Korsvoll, Kringsjå, Nordberg og Tåsen. De ønsker seg instrumenter til utlån og med denne gaven fra Sparebankstiften DNB kan de kjøpe instrumenter for utlån til medlemmer i orkesteret.

 10. Kongsberg Kirkes Barnekor

  Kongsberg Kirkes Barnekor får 50000 kroner til lydutstyr. Koret gir et lavterskeltilbud og er en sosial møteplass med mye dugnad. For å være en forening for alle ønsker de seg blant annet mikrofoner og høyttalere. Med gave fra Sparebankstiftelsen DNB kan dette ønsket realiseres.

Sider