1. Utekjøkken til Geitmyra skolehage på Sagene

  Utekjøkken til Geitmyra skolehage på Sagene

  Aksjonen ”La skolehagen leve – Vern Geitmyra" fikk 375.000 kroner til utekjøkken i Geitmyra skolehage på Sagene i Oslo i 2012.

 2. Jazz og jenter

  Jazz og jenter

  INFI fikk 60.000 kroner i 2012 til lydutstyr og el-piano til sin bandleir for jenter.

 3. Barnas fredsdikt

  Barnas fredsdikt

  Oslo Internasjonale Poesifestival fikk 75.000 kroner i 2017 og 75.000 kroner i 2017 til Barnas fredsdikt.

 4. Filmkonkurranse om klimaendringer

  Filmkonkurranse om klimaendringer

  Norsk Klimanettverk fikk 2,5 millioner kroner i 2012 til manuskonkurransen Ditt 2062, med klimaendringer som tema.

 5. FAU Tveit skule/ Nissedal ungdomsskule

  FAU Tveit skule/ Nissedal ungdomsskule får 95000 kroner til sandvolleyballbane og klatrestativ. Ildsjelene tilrettelegger for en bedre hverdag for elevene. Sammen med barna lager de en sykkelløype med dugnadsinnsats. I tillegg ønsker de seg flere aktivitetsmuligheter i skolegården. Sandvolleyballbane og klatrestativ vil sørge for mer aktive barn og vil også være viktig for nærmiljøet.

 6. Oppland Husflidslag v/A.T. Skari

  Oppland Husflidslag v/A.T. Skari får 35000 kroner til materialer og kurs for ledere i lokallagene. Både fylkeslag og lokallag driftes på frivillig basis. Fylkeslaget arrangerer samlinger og kurs i forskjellige håndverksteknikker for medlemmene. Et viktig satsingsområde for husflidslaget er Ung Husflid, et tilbud til barn og unge. Det er til stor inspirasjon og påskjønnelse for de som driver med frivillig lokallagsarbeid å delta på kurs, både for å lære teknikker og pedagogisk oppbygging av Ung Husflid.

 7. Kunstnernes Hus

  Kunstnernes Hus får 300000 kroner til nytt formidlingsrom. Felix skal bli et nytt formidlingsrom hvor unge, deres foreldre og besteforeldre skal få muligheten til fordypelse, utforskning og inspirasjon. Målet er å gjøre samtidskunsten tilgjengelig ved at publikum selv får erfare de prosesser som ligger bak et kunstverk. Formidlingsansvarlig ved Kunstnernes Hus vil drive og utvikle rommet, med pedagogisk og kunstnerisk innhold.

 8. Ås internasjonale kultursenter

  Ås internasjonale kultursenter får 250000 kroner til øvingscontainer ved Bjørnebekk asylmottak. Kultursenteret arbeider for at det flerkulturelle samfunnet på Ås skal blomstre blant annet gjennom en rekke store multikulturelle begivenheter gjennom året, som karneval, kulturuke og barnas verdensdag. Senteret har et tett samarbeid med Bjørnebakk asylmottak. Med gave fra Sparebankstiftelsen DNB vil beboerne ved Bjørnebekk asylmottak få et eget lokale som gir øvingsmuligheter på asylmottaket.

 9. Skarphedin svømmegruppe

  Skarphedin svømmegruppe får 20000 kroner til trenerkurs. Gruppa har fire trenere som jobber på frivillig basis for rundt 40 svømmere. For å motivere medlemmene sine ønsker de å sende trenerne på kurs.

 10. Furnes Håndball

  Furnes Håndball får 40000 kroner til matter, returhekker og annet treningsutstyr. Furnes Håndball satser på breddeidrett, de har nå 10 lag som spiller. På grunn av stramme budsjetter i skolen har de fått den nedslående beskjeden om at skolen ikke lenger tåler klubbens slitasje av deres materiell. De har et stort behov for treningsutstyr. Stiftelsen bidrar med midler til dette.

Sider