1. Judo for ungdom

  Judo for ungdom

  Norges Judoforbund fikk 2.630.000 kroner i 2016 til dommer- og arrangørutvikling, ungdomsarrangementer, utstyrspakker og informasjonsmateriell.

 2. Kunst og kulturminner for ungdom

  Kunst og kulturminner for ungdom

  Norske Kunstforeninger får 1,5 millioner kroner til et landsdekkende ungdomsprosjekt som kombinerer kunst og kulturminner.

 3. Friluftsliv for utviklingshemmede

  Friluftsliv for utviklingshemmede

  Den Norske Turistforening (DNT) fikk 1 million kroner i 2016 til aktiviteter og utstyr til en nysatsing på friluftsliv for utviklingshemmede.

 4. Levende jukebox til Solistkoret

  Levende jukebox til Solistkoret

  Det Norske Solistkor fikk i 2013 støtte til en campingvogn som brukes som en levende jukebox.

 5. Kunstprosjekt inspirert av Munch

  Kunstprosjekt inspirert av Munch

  Kunstprosjektet "Skriket fra naturen" av Lise Wulff fikk 250.000 kroner i forbindelse med Munch-jubileet i 2013.

 6. Basketball for barn og unge

  Basketball for barn og unge

  Norges Basketballforbund (NBBF) får 3 millioner kroner til utstyr og instruktørtiltak.

 7. Kreative verksteder på biblioteket

  Kreative verksteder på biblioteket

  Deichmanske bibliotek får 4 650 000 kroner til utstyr, materiell og innredning når de nå skal utvikle lokale bibliotek i Oslo til å inkludere åpne soner med kreative verksted.

 8. Norsk Smaksskule

  Norsk Smaksskule

  Stiftelsen Norsk Kulturarv har fått tilsammen 10,7 millioner kroner til Norsk Smaksskule.

 9. Stolpejakten til hele landet

  Stolpejakten til hele landet

  Foreningen Stolpejakten fikk 3 millioner kroner i 2015 til å gjennomføre Stolpejakten i byer og tettsteder over hele landet.

 10. Sommerferietilbudet Friluftsskolen

  Sommerferietilbudet Friluftsskolen

  Friluftsrådenes Landsforbund fikk 3 millioner kroner i 2016 til oppstart av friluftsskoler i samarbeid med DNT.

Sider