1. Etablering av flere matkultursentre for barn

  Etablering av flere matkultursentre for barn

  Geitmyra matkultursenter for barn fikk 8,4 millioner kroner i 2018 til etablering av matkultursentre i Ringsaker og Kristiansand.

 2. Fuglekasseverksteder over hele landet

  Fuglekasseverksteder over hele landet

  Naturvernforbundet fikk 2,48 millioner kroner i 2018 til et fuglekasseprosjekt i samarbeid med Miljøagentene og Norsk Ornitologisk Forening.

 3. Mer sang i barnehagen

  Mer sang i barnehagen

  Høgskolen i Oslo og Akershus fikk i overkant av 6 millioner kroner i 2017 til sangprosjektet «Trall».

 4. Økt fysisk aktivitet i ungdomsskolen

  Økt fysisk aktivitet i ungdomsskolen

  Fylkesmannen i Oppland fikk 15 millioner kroner i 2013 til det treårige prosjektet «Aktivt sinn, aktiv kropp».

 5. Kunnskap om ville vekster

  Kunnskap om ville vekster

  Norsk Botanisk Forening fikk 1,55 millioner kroner i 2017 til prosjektet Ung botaniker.

 6. Sosialt fellesskap rundt streetdance

  Sosialt fellesskap rundt streetdance

  Soul Sessions fikk 3,6 millioner kroner i 2017 til streetdance-samlinger rundt i landet og nasjonale samlinger på Sentralen i Oslo.

 7. Vandreruter ispedd kulturminner

  Vandreruter ispedd kulturminner

  Riksantikvaren fikk 1,2 millioner kroner i 2016 til å lage historiske vandreruter med Den Norske Turistforening. 

 8. Judo for ungdom

  Judo for ungdom

  Norges Judoforbund fikk 2.630.000 kroner i 2016 til dommer- og arrangørutvikling, ungdomsarrangementer, utstyrspakker og informasjonsmateriell.

 9. Kunst og kulturminner for ungdom

  Kunst og kulturminner for ungdom

  Norske Kunstforeninger får 1,5 millioner kroner til et landsdekkende ungdomsprosjekt som kombinerer kunst og kulturminner.

 10. Friluftsliv for utviklingshemmede

  Friluftsliv for utviklingshemmede

  Den Norske Turistforening (DNT) fikk 1 million kroner i 2016 til aktiviteter og utstyr til en nysatsing på friluftsliv for utviklingshemmede.

Sider