1. Sørumsand Idrettsforening

  Sørumsand Idrettsforening får 220000 kroner til skateelementer. Idrettsforeningen er en stor forening med mange aktive barn og unge. Foreningen ønsker å legge til rette for uorganisert idrett. Sørum kommune har avholdt en dialogkonferanse hvor ungdomm deltok, og det som stod øverst på ønskelista var skatepark. Med gave fra Sparebankstiftelsen DNB kan idrettsforeningen få på plass skateanlegget.

 2. Nordberg Strykeorkester

  Nordberg Strykeorkester får 25000 kroner til strykeinstrumenter. Strykeorkesteret driftes av foreldre med et frivillig arbeidende styre som også tar seg av driften av strykeorkesteret. De er et strykeorkester for Bydel Nordre Aker med utgangspunkt i skolekretsene til Korsvoll, Kringsjå, Nordberg og Tåsen. De ønsker seg instrumenter til utlån og med denne gaven fra Sparebankstiften DNB kan de kjøpe instrumenter for utlån til medlemmer i orkesteret.

 3. Kongsberg Kirkes Barnekor

  Kongsberg Kirkes Barnekor får 50000 kroner til lydutstyr. Koret gir et lavterskeltilbud og er en sosial møteplass med mye dugnad. For å være en forening for alle ønsker de seg blant annet mikrofoner og høyttalere. Med gave fra Sparebankstiftelsen DNB kan dette ønsket realiseres.

 4. Cirkus Xanti

  Cirkus Xanti får 500000 kroner til utstyr til Sirkuslandsbyen, inkludert sirkusutstyr spesielt til prosjekter for barn og unge. Cirkus Xanti er Norges ledende nysirkus kompani. De produserer egne forestillinger, men også pedagogiske- og sosiale prosjekter for barn og unge. De står bak Sirkuslandsbyen, som er et mobilt kultursenter og festival som gjester 3-4 byer hvert år. Det er gratis å komme inn i Sirkuslandsbyen. Gaven fra Sparebankstiftelsen DNB er et bidrag for å fullføre Sirkuslandsbyen slik at denne opplevelsen kan deles med enda flere.

 5. Vingar Grendehus BA

  Vingar Grendehus BA får 20000 kroner til lydanlegg. I forbindelse med arrangementer på grendehuset har det lenge vært et ønske om å kjøpe et lyd/PA-anlegg tilpasset huset. Et lydanlegg i Vingartun vil komme alle brukerne av grendehuset til nytte. Fra de minste som deltar på barnesang, til gammeldansen som har faste treffkvelder året gjennom. Det betyr i praksis alle grendas 700 husstander. Med gave fra Sparebankstiftelsen DNB kan grendehuset kjøpe anlegget de har ønsket seg.

 6. BK-Svømming

  BK-Svømming får 61000 kroner til våtdrakter, tilhenger og kasteline. Klubben løser utfordringen med for få tilgjengelige timer i svømmehall ved å legge deler av treningen utendørs. Til dette trenger de utstyr som beskytter mot kulda. Med gave fra Sparebankstiftelsen DNB kan klubben skaffe utstyr som gjør det mulig å ha svømmetrening i elver og fjellvann.

 7. Heddal IL skiskyttergruppe v/Jørn Steinmoen

  Heddal IL skiskyttergruppe v/Jørn Steinmoen får 55000 kroner til våpenlaseranlegg. Dugnadsgjengen i foreningen ønsker å tilrettelegge for tryggere trening ved hjelp av et alternativ til vanlig standplass. Våpenlaseranlegget kan brukes av alle og vil bidra til at enda flere får glede av skiskyting.

 8. FAU Byskogen skole, FAU Torstrand skole, FAU Mesterfjellet ungdomsskole

  FAU Byskogen skole, FAU Torstrand skole, FAU Mesterfjellet ungdomsskole får 300.000 kroner til et stort pyramideformet klatrenett.

 9. Oslo Volley

  Oslo Volley får 200000 kroner til sandvolleyballbaner. Oslo Volley planlegger tre sandvolleyballbaner sentralt i Nordstrand bydel. Banene er tilgjengelig for skoleelever på dagtid og for alle på ettermiddag og kveld. Oslo Volley vil med de nye banene bedre tilbudet til de unge med økt banekapasitet.

 10. Hydrogenfabrikken Kunsthall AS

  Hydrogenfabrikken Kunsthall AS får 450000 kroner til utstyr, maskiner, innredning og verneutstyr til nytt grafikkverksted. Kunsthallen er tett knyttet til Østfold Kunstnersenter og over 130 profesjonelle kunstnere i fylket er tilknyttet senteret. Barn og unge er en viktig målgruppe for mange av kunsterne i kunsthallen. I arbeidet med barn og unge skal det etableres et skoleverksted for arbeid med grafikk, spesielt tilrettelagt for barn i alderen 9-14 år. Det har vært en kraftig økning i besøk fra skoler til senterets utstillinger og skoleprosjekter de siste årene, og dette verkstedet vil bli et tilbud for å i møte komme denne interessen. Med gaven fra Sparebankstiftelsen DNB kan verkstedet innredes og utrustes.

Sider