1. Ti utendørs kunstisbaner

  Ti utendørs kunstisbaner

  Norges Ishockeyforbund fikk 10 millioner kroner i 2018 til inntil ti kunstisbaner i samarbeid med Norges Bandyforbund og Norges Skøyteforbund.

 2. Basketball i SFO-tiden

  Basketball i SFO-tiden

  Norges Basketballforbund fikk 3,25 millioner kroner i 2018 til å etablere «skolebasket» ved 16 skoler over en periode på 3 år.

 3. Restaurering av Skibladner

  Restaurering av Skibladner

  AS Oplandske Dampskibsselskap har fått til sammen 2,7 millioner kroner til restaurering av Skibladner.

 4. Forebygge skolefrafall

  Forebygge skolefrafall

  Windjammer er et selvutviklingsprogram for ungdom som er i ferd med å falle fra eller har droppet ut av videregående skole, og for ungdom som av andre grunner står utenfor arbeidsliv og utdanningssystem.

 5. Utvidelse av publikumsbygg

  Utvidelse av publikumsbygg

  Stiftelsen Lillehammer Museum fikk 1.152.000 kroner i 2018 til utvidelse av publikumsbygget på Bjerkebæk.

 6. Opplæring i spikking og skogens betydning

  Opplæring i spikking og skogens betydning

  Det norske Skogselskap fikk 398.950 kroner i 2018 til skoleprosjektet "TreOmTre Spikking".

 7. Økt kunnskap om tradisjonsmat

  Økt kunnskap om tradisjonsmat

  Norges Bygdekvinnelag opplever stor interesse for tradisjonsmatkurs. De har utviklet et pedagogisk opplegg og motiverer lokallag til å gjennomføre kurs.

 8. Kompetanseheving for førere av redningshunder

  Kompetanseheving for førere av redningshunder

  Norske Redningshunder fikk 3 millioner kroner i 2018 til kompetansehevende tiltak.

 9. Etablering av flere matkultursentre for barn

  Etablering av flere matkultursentre for barn

  Geitmyra matkultursenter for barn fikk 8,4 millioner kroner i 2018 til etablering av matkultursentre i Ringsaker og Kristiansand.

 10. Fuglekasseverksteder

  Fuglekasseverksteder

  Norges Naturvernforbund, Miljøagentene og Norsk Ornitologisk Forening står bak «Oppdrag fuglekasse» som siden 2017 har resultert i 100 fuglekasseverksteder, bygging av mer enn 4000 fuglekasser og stort engasjement for fugler.

Sider