1. Norsk Smaksskule

  Norsk Smaksskule

  Stiftelsen Norsk Kulturarv har fått tilsammen 10,7 millioner kroner til Norsk Smaksskule.

 2. Rydd et kulturminne

  Rydd et kulturminne

  Norsk Kulturarv har fått tilsammen 5,7 millioner kroner til sin landsomfattende aksjon for å få kulturminner fram i lyset.

 3. Stolpejakten til hele landet

  Stolpejakten til hele landet

  Foreningen Stolpejakten fikk 3 millioner kroner i 2015 til å gjennomføre Stolpejakten i byer og tettsteder over hele landet.

 4. Jakten på tungtvannskjelleren

  Jakten på tungtvannskjelleren

  Telemark fylkeskommune fikk 2 millioner kroner i 2016 til utstillingsrom for visning av fremgravde bygningselementer fra Hydrogenfabrikken på Vemork.

 5. Sommerferietilbudet Friluftsskolen

  Sommerferietilbudet Friluftsskolen

  Friluftsrådenes Landsforbund fikk 3 millioner kroner i 2016 til oppstart av friluftsskoler i samarbeid med DNT.

 6. Munchs atelier på Ekely

  Munchs atelier på Ekely

  Stiftelsen Edvard Munchs atelier har fått til sammen 4 millioner kroner til oppgradering av grafikkverksted og istandsetting av Munchs atelier på Ekely.

 7. Frivillig søppelrydding

  Frivillig søppelrydding

  Hold Norge Rent fikk 3 millioner kroner i 2016 til deres arbeid for et søppelfritt Norge.

 8. Aball1 til Skolefritidsordningen

  Aball1 til Skolefritidsordningen

  Norges Fotballforbund fikk 3,5 millioner kroner høsten 2015 til 300 Aball1-sett til skolefritidsordninger på Østlandet og opplæring i bruken av disse for SFO-ansatte.

 9. Komponering for barn

  Komponering for barn

  Stiftelsen Veslefrikk har fått tilsammen 1.950.000 kroner til utvikling av Veslefrikk-konseptet.

 10. Søppelrydding under vann

  Søppelrydding under vann

  Norges Dykkeforbund har fått tilsammen 15 millioner kroner til å fjerne søppel under vann og verne om det marine miljøet.

Sider