1. Kreative verksteder på biblioteket

  Kreative verksteder på biblioteket

  Deichmanske bibliotek får 4 650 000 kroner til utstyr, materiell og innredning når de nå skal utvikle lokale bibliotek i Oslo til å inkludere åpne soner med kreative verksted.

 2. Norsk Smaksskule

  Norsk Smaksskule

  Stiftelsen Norsk Kulturarv har fått tilsammen 10,7 millioner kroner til Norsk Smaksskule.

 3. Rydd et kulturminne

  Rydd et kulturminne

  Norsk Kulturarv har fått tilsammen 5,7 millioner kroner til sin landsomfattende aksjon for å få kulturminner fram i lyset.

 4. Mer stolpejakt

  Mer stolpejakt

  Foreningen Stolpejakten har fått støtte til å gjennomføre og videreutvikle Stolpejakten i byer og tettsteder over hele landet.

 5. Jakten på tungtvannskjelleren

  Jakten på tungtvannskjelleren

  Telemark fylkeskommune fikk 2 millioner kroner i 2016 til utstillingsrom for visning av fremgravde bygningselementer fra Hydrogenfabrikken på Vemork.

 6. Friluftstilbud i skoleferien

  Friluftstilbud i skoleferien

  Friluftsskoler er ferietilbud for barn i alderen 10 til 13 år.

 7. Munchs atelier på Ekely

  Munchs atelier på Ekely

  Stiftelsen Edvard Munchs atelier har fått til sammen 4 millioner kroner til oppgradering av grafikkverksted og istandsetting av Munchs atelier på Ekely.

 8. Frivillig søppelrydding

  Frivillig søppelrydding

  Hold Norge Rent fikk 3 millioner kroner i 2016 til deres arbeid for et søppelfritt Norge.

 9. Aball1 til Skolefritidsordningen

  Aball1 til Skolefritidsordningen

  Norges Fotballforbund fikk 3,5 millioner kroner høsten 2015 til 300 Aball1-sett til skolefritidsordninger på Østlandet og opplæring i bruken av disse for SFO-ansatte.

 10. Komponering for barn

  Komponering for barn

  Stiftelsen Veslefrikk har fått tilsammen 1.950.000 kroner til utvikling av Veslefrikk-konseptet.

Sider