1. Oslo Volley

  Oslo Volley får 200000 kroner til sandvolleyballbaner. Oslo Volley planlegger tre sandvolleyballbaner sentralt i Nordstrand bydel. Banene er tilgjengelig for skoleelever på dagtid og for alle på ettermiddag og kveld. Oslo Volley vil med de nye banene bedre tilbudet til de unge med økt banekapasitet.

 2. Hydrogenfabrikken Kunsthall AS

  Hydrogenfabrikken Kunsthall AS får 450000 kroner til utstyr, maskiner, innredning og verneutstyr til nytt grafikkverksted. Kunsthallen er tett knyttet til Østfold Kunstnersenter og over 130 profesjonelle kunstnere i fylket er tilknyttet senteret. Barn og unge er en viktig målgruppe for mange av kunsterne i kunsthallen. I arbeidet med barn og unge skal det etableres et skoleverksted for arbeid med grafikk, spesielt tilrettelagt for barn i alderen 9-14 år. Det har vært en kraftig økning i besøk fra skoler til senterets utstillinger og skoleprosjekter de siste årene, og dette verkstedet vil bli et tilbud for å i møte komme denne interessen. Med gaven fra Sparebankstiftelsen DNB kan verkstedet innredes og utrustes.

 3. Stiftelsen Kirkens sosialtjeneste, Tilja oppfølgingssenter

  Stiftelsen Kirkens sosialtjeneste, Tilja oppfølgingssenter får 25000 kroner til materialer og oppgradering. Senteret er et tilbud til mennesker med bakgrunn fra kriminalitet eller rus og de drifter et kreativt verksted, snekring, moped- og MC-verksted, gitarundervisning og turer. Senteret øker toleransen for stigmatiserte grupper. Med gave fra Sparebankstiftelsen DNB vil senteret oppgradere sine lokaler og kjøpe inn materialer til verkstedet.

 4. På sykkel i Telemark

  På sykkel i Telemark får 70000 kroner til sykkelutstyr. Organisasjonen ønsker at alle barn skal kunne sykle når de begynner på skolen. Derfor vil de iversette et program for barnehager i Grenland og Telemark og til dette trenger de utstyr. Sykkelbaner med bro, kjegler og lignende vil sørge for at barna tidlig får interesse for sykling.

 5. Høvik IF Bandy

  Høvik IF Bandy får 185000 kroner til innkjøp av mål og vant. Foreningen er Norges største bandyklubb som i tillegg til organisert aktivitet, er opptatt av å kunne legge til rette for uorganisert utendørsaktivitet om vinteren. Klubben drives med stor dugnadsånd. Med gave fra Sparebankstiftelsen DNB kan klubben få nye mål og vant til spill på isen. Dette er en gave som vil komme mange til gode.

 6. FAU Tveit skule/ Nissedal ungdomsskule

  FAU Tveit skule/ Nissedal ungdomsskule får 95000 kroner til sandvolleyballbane og klatrestativ. Ildsjelene tilrettelegger for en bedre hverdag for elevene. Sammen med barna lager de en sykkelløype med dugnadsinnsats. I tillegg ønsker de seg flere aktivitetsmuligheter i skolegården. Sandvolleyballbane og klatrestativ vil sørge for mer aktive barn og vil også være viktig for nærmiljøet.

 7. Oppland Husflidslag v/A.T. Skari

  Oppland Husflidslag v/A.T. Skari får 35000 kroner til materialer og kurs for ledere i lokallagene. Både fylkeslag og lokallag driftes på frivillig basis. Fylkeslaget arrangerer samlinger og kurs i forskjellige håndverksteknikker for medlemmene. Et viktig satsingsområde for husflidslaget er Ung Husflid, et tilbud til barn og unge. Det er til stor inspirasjon og påskjønnelse for de som driver med frivillig lokallagsarbeid å delta på kurs, både for å lære teknikker og pedagogisk oppbygging av Ung Husflid.

 8. Kunstnernes Hus

  Kunstnernes Hus får 300000 kroner til nytt formidlingsrom. Felix skal bli et nytt formidlingsrom hvor unge, deres foreldre og besteforeldre skal få muligheten til fordypelse, utforskning og inspirasjon. Målet er å gjøre samtidskunsten tilgjengelig ved at publikum selv får erfare de prosesser som ligger bak et kunstverk. Formidlingsansvarlig ved Kunstnernes Hus vil drive og utvikle rommet, med pedagogisk og kunstnerisk innhold.

 9. Ås internasjonale kultursenter

  Ås internasjonale kultursenter får 250000 kroner til øvingscontainer ved Bjørnebekk asylmottak. Kultursenteret arbeider for at det flerkulturelle samfunnet på Ås skal blomstre blant annet gjennom en rekke store multikulturelle begivenheter gjennom året, som karneval, kulturuke og barnas verdensdag. Senteret har et tett samarbeid med Bjørnebakk asylmottak. Med gave fra Sparebankstiftelsen DNB vil beboerne ved Bjørnebekk asylmottak få et eget lokale som gir øvingsmuligheter på asylmottaket.

 10. Skarphedin svømmegruppe

  Skarphedin svømmegruppe får 20000 kroner til trenerkurs. Gruppa har fire trenere som jobber på frivillig basis for rundt 40 svømmere. For å motivere medlemmene sine ønsker de å sende trenerne på kurs.

Sider