1. Utescene til Romerike Folkehøyskole

  Sparebankstiftelsen har bevilget 350.000 kroner til utescene for romerike Folkehøyskole.

 2. Snøbrettbakke til IL Driv i Enebakk

  Sparebankstiftelsen har gitt 40.000 kroner til snøbrettbakke til Idrettslaget Driv i Enebakk.

 3. Instrumenter til skolekorps- breddegave

  Skolemusikkorps over hele landet fikk i løpet av 2004 og 2005 tilsammen ti millioner kroner.

 4. Kultur-og idrettsamfi på Tyristrand

  Sparebankstiftelsen har bevilget 50.000 kroner til et utendørs kultur- og idrettsamfi på Tyristrand.

 5. Eventyrsti og friluftsscene- Villa Fridheim

  Sparebankstiftelsen har bevilget 500.000 kroner til en eventyrsti og friluftsscene på Villa Fridheim.

 6. Datakafé på ungdomsklubb i Sande

  Sparebankstiftelsen har bevilget 50.000 kroner til utstyr til ungdomsklubben Genesis´ rusfrie datakafé.

 7. Bokutgivelse og utstilling om Hans Gerhard Sørensen

  Sparebankstiftelsen har bidratt med 100.000 kroner til utstilling og bokutgivelse om grafikeren og tegneren Hans Gerhard Sørensen.

 8. Pris for unge formgivere

  280.000 kroner ble gitt til utdelingen av en pris for unge formgivere fra Norsk Form og Sparebankstiftelsen DNB.

 9. Ungdomsaktiviteter- Tønsberg Misjonssamband

  Sparebankstiftelsen bevilget 40.000 kroner til innkjøp lydanlegg og andre elektroniske hjelpemidler i forbindelse med arbeid for ungdom.

 10. Borggården på Haugar Vestfold Kunstmuseum

  Sparebankstiftelsen bevilget 200.000 kroner til steinsetting av borggården på Haugar Vestfold Kunstmuseum.

Sider