1. Husøy sjø speidergruppe

  Husøy sjø speidergruppe er aktive til lands og til vanns. De eier en sjøspeiderbåt som blir mye brukt for å lære barna sjømannskap. Seilene er utslitte og trenger omsøm, og de får 20.000 kroner til dette.

 2. Gapahuk til Vestfold Skogselskap

  Skogselskapet i Vestfold arrangerer praktiske skogdager for skolebarn i Vestfold. De vil opprettholde og videreutvikle tilbudet for flere barn og unge, og får 100.000 kroner til gapahuk.

 3. Barnas Turlag Sande

  Barnas turlag Sande vil lage turaktiviteter, og ønsker seg utstyr til dette. De får 20.000 kroner til bålpanne og annet friluftsutstyr.

 4. Ny trapp til friluftsområde i Sandefjord

  Bjerggata og Omegn vellag ønsker å bygge en ny trapp fra sentrum og opp i friluftsområdet Preståsen i Sandefjord. Til dette får de 1 million kroner.

 5. IL Ivrigs skigruppe

  IL Ivrigs skigruppe får 300.000 kroner til rydding og planering, og til skilting og informasjonstavler.

 6. Gjør Fargespill tilgjengelig for flere

  Fargespill fikk 400.000 kroner i 2011 til å gjøre sceneoppsettingen tilgjengelig for flere via undervisningsmateriale.

 7. Aktivitet i Vålandstårnet

  Vålandstårnets venner får 3 millioner kroner til ”Vannets historie” og ”Utkikk og himmelobservasjon”.

 8. Popsenteret- digitalisering av platesamling

  Popsenteret digitaliserer sin samling norsk platehistorie, og får 600.000 kroner til dette.

 9. Oslomarkas fiskeadministrasjon får 2.2 millioner kroner til laksetrapp i Akerselva

  I prosjektet Nedre Foss Bypark er det vedtatt å bygge en laksetrapp slik at fisken kan komme opp til enda bedre gyteområder.

 10. Gapahuk og aktiviteter

  Det Norske Skogselskap fikk 295.000 kroner til gapahuker og aktiviteter i prosjektet Ski-VM 2011.

Sider