1. Utendørs formidling i Botanisk hagee

  Naturhistorisk museum fikk 2,8 millioner kroner i 2014 til utendørstiltak og utstillingsmonter til museets eldste øgle.

 2. Prøysenstjerne ved Prøysenhuset

  Prøysenstjerne ved Prøysenhuset

  Aksjonen «Folkegave for Prøysenstjerne» fikk 400.000 kroner til å idéutvikle, skape, reise og finansiere et kombinert landemerke og kunstnerisk symbol "Prøysenstjerna".

 3. Aktivt sinn- aktiv kropp

  Aktivt sinn- aktiv kropp

  Sparebankstiftelsen DNB har tildelt 15.000.000 til utvikling og gjennomføring av prosjektet "Aktivt sinn - aktiv kropp" i Oppland. Målet er å få til økt fysisk aktivitet i skolehverdagen, gjennom å gjøre fysisk aktivitet til en naturlig del av skoledagen.

 4. Musikk og Ungdom

  Musikk og Ungdom får 3000000 kroner til prosjektet "Prøysen i 100". Midlene skal gå til støtteordning for lokale- og nasjonale Prøysen-aktiviteter, prosjekter gjennomført i regi av Musikk og ungdom og administrasjonskostnader knyttet til prosjektet. Musikk og Ungdoms formål er å gi unge mennesker tilgang til et internasjonalt musikkliv. Gjennom musikalsk utfoldelse og utveksling ønsker de å skape engasjement, musikkglede og en global kulturforståelse. Prosjektet "Prøysen i 100" skal være med på å sette fokus på Alf Prøysen i forbindelse med 100 års jubileet i 2014. Med prosjektet vil Musikk og ungdom skape aktiviteter gjennom samarbeid med mange ulike aktører. I tillegg til egeninitierte produksjoner, vil det være frie midler som kan støtte opp om lokale initativ rundt Prøysen.

 5. Dyptrykkpresse til Nasjonalmuseet

  Nasjonalmuseet ble tildelt 50.000 kroner i 2014 til kjøp av Ludvik Eikaas´ dyptrykkpresse.

 6. Punkt Ø, Barnas Fredsverden i samarbeid med Moss kommune

  Punkt Ø, Barnas Fredsverden i samarbeid med Moss kommune får 100000 kroner til skulpturverksted for barn og unge. Prosjektet gjennomføres i forbindelse med grunnlovsjubileet i 2014. Under ledelse av profesjonelle, skal barn og unge lage en skulptur av gjenbruksmaterialer.

 7. Kulturskolen i Ås

  Kulturskolen i Ås får 450000 kroner til en rekke små og store prosjekter. Stiftelsen har hatt et 3-årig samarbeid med kulturskolen og 2013 er det siste året. Skolen skal sammen med lokale kunstnere tilby kunstformidling og barneverksted for ban og unge i regionen.

 8. Risør Kammermusikkfest

  Risør Kammermusikkfest får 100000 kroner til prosjekt visuelle kunstfag. I samarbeid med Risør barneskole og kulturskolen vil Risør Kammermusikkfest innlemme visuelle kunstfag i festivalen. Alle elever på 6. trinn skal få et tilbud knyttet til foto/grafikk av lokale kunstnere. Resultatet blir en utstilling under festivalen.

 9. Nye strykere

  Frida Wærvaagen får 100.000 kroner til prosjektet "Nye strykere på Sørlandet".

 10. Lillehammer Kunstmuseum formidling "Tusen tråder"

  Lillehammer Kunstmuseum får 100.000 kroner til formidlingsopplegg.

Sider