IL Ivrigs skigruppe legger forholdene til rette for helårs turløyper, både for sommer og vinterbruk og enkelt tilgjengelig for allmennheten. Alt gjøres på dugnad.

Skigruppa har også samarbeidet med Historielaget og Bondelaget gjennom Våle Turløypekomitè, og traséene er valgt også ut fra kulturminner og historiske kvaliteter.

Nå ønsker IL Ivrig å oppgradere løypenettet med skilting, informasjonstavler, hyggelige samlingsplasser, planeringsarbeider og rydding av traséene, samt informasjon om kulturminner. Tiltakene er for å få flest mulig ut i naturen, og for å stimulere lokalbefolkningen til å bruke tilbudet.

IL Ivrigs Skigruppe får 300.000 kroner til rydding og planering, og til skilting og informasjonstavler.