Du som har en aktiv tildeling i søknadsportalen får tilsendt informasjon på epost med ny påloggingsinformasjon. Se også: Veiledning for førstegangs pålogging.

Endringer i ny portal

  • Innlogging i den nye portalen skjer med Bank ID. Du registrerer deg som personlig bruker før du registrerer søkerorganisasjonen.
  • Alle søkerorganisasjoner må registreres med organisasjonsnummer.

Tusen takk til alle som har bidratt med gode innspill

Vi har lagt vekt på å lage et intuitivt og enkelt skjema for dere som skal søke.

Vi har fått god hjelp til testing av folk som har søkt om støtte tidligere og dere har gitt oss verdifulle anbefalinger.

Tilbakemeldingene vi har fått fra dere som har sendt oss søknad tidligere, og deretter fylt ut spørreskjemaet «Hjelp oss å bli bedre», har også vært viktige i utviklingen av skjemaet.

Tilbakemeldinger og spørsmål

Dersom du har tilbakemeldinger eller spørsmål ta gjerne kontakt med oss. Her finner du kontaktinfo.