Du som har en aktiv tildeling i søknadsportalen vil få tilsendt informasjon på epost med ny påloggingsinformasjon.

I perioden fra og med 28. mai vil ikke søknadsportalen være tilgjengelig. Vi vil jobbe med overføring av data til det nye systemet, og ny søknadsportal åpner etter cirka 14 dager.

I perioden mens søknadsportalen er stengt vil det ikke være mulig å be om utbetalingsanmodning eller sende inn sluttrapport.

Tusen takk til alle som har bidratt med gode innspill

Vi har lagt vekt på å lage et intuitivt og enkelt skjema for dere som skal søke.

Vi har fått god hjelp til testing av folk som har søkt om støtte tidligere og som har gitt oss verdifulle anbefalinger.

Videre, har tilbakemeldingene vi har fått fra alle som har sendt inn søknadsskjemaet, og deretter fylt ut spørreskjemaet «Hjelp oss å bli bedre», vært viktige i utviklingen av skjemaet.

Endringer i ny portal

  • Innlogging i den nye portalen vil skje med Bank ID. Som tidligere registrerer du deg som personlig bruker før du registrerer søkerorganisasjonen.
  • Alle søkerorganisasjoner må registreres med organisasjonsnummer.

Tilbakemeldinger og spørsmål

Dersom du har tilbakemeldinger eller spørsmål ta gjerne kontakt med oss. Her finner du kontaktinfo.