Jazz Evidence er en av landets eldste jazzklubber, og har siden 1963 hatt et kontinuerlig tilbud av jazz og rytmisk musikk.

De har innledet et samarbeid med Kongsberg Kulturskole hvor de tilbyr unge musikere en scene for utvikling av rytmisk musikk og improvisasjon. Blant annet til dette trengs "backline"-utstyr. Jazz Evidence har noe utstyr - som benyttes, men det er både gammelt og utslitt. Siden interessen for prosjektet har økt sterkt, er det også for lite i antall.

Sparebankstiftelsen DNB bidrar med gave til et trommesett, et godt stagepiano, to gitarforsterkere og to bassforsterkere.