Tærudtjerna er to myrvann som foreningen kultiverer. De setter ut ørret hvert år fordi det ikke er gytemuligheter i vannene.

Men selv om det ikke er langt å gå selv for de minste, så er fiskestedene vanskelig tilgjengelig på grunn av myrlent terreng.

Med klopper lagt ut i terrenget blir fiskeplassene mye mer tilgjengelig for alle.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet