Ved å sette opp et mobilt atelier på ulike skole, skal kunstnerkollektivet Tenthaus legge til rette for møter mellom samtidskunstnere og ungdommer.

Kunstnere vil ha sin arbeidsplass i atelieret, og sammen med elevene skal de utvikle felles prosjekter. Over en toårsperiode skal det skapes kunst på fire ulike skoler.

Målet er å skape et tettere bånd mellom skole og kunstnere.

- Det blir som en ambassade på en skole. Vi vokser naturlig sammen, sier Mechu Rapela i Tenthaus.

Kunstnerkollektivet har hatt prosjekter med Hersleb videregående skole i Oslo siden 2011, hvor kunstnere fra kunstnerkollektivet holder workshop med klasser.

- Ofte opplever vi at elever er motvillige i starten, men at det etter hvert snus til nysgjerrighet. Og med det kommer refleksjon og et ønske om å bruke språket på en ny måte. Samarbeidet gjør også kunstnerne mer bevisste på kommunikasjonen med mottakerne, sier Halvor Frømyr, lærer på Hersleb videregående skole. Han underviser fremmedspråklige elever.

Kunstnerne i Tenthaus mener samarbeidet mellom skoleelever og kunstnere er viktig, og bruker gjerne sine erfaringer til å veilede andre kunstnere som vil involvere skoleelever i sine prosjekter.

- Gjennom å få elevene med fra begynnelsen blir det lettere å forstå, og formidle, en kunstnerisk prosess, sier Stefan Schröder i Tenthaus.

Tenthaus fikk 1.515.000 kroner i 2019 til P1-prosjektet.