Prosjekter som får støtte i søknadsordningen «Kunst på programmet» må være et samarbeid mellom skoler kunstinstitusjoner og kunstnere eller kunstnerorganisasjoner, og må foregå på Østlandet.

Ordningen er opprettet med mål om å gjøre kunst mer relevant og interessant for barn og unge. Siste søknadsfrist var 3. november 2020.

- Vi ønsker å støtte prosjekter som strekker seg over tid, slik at barn og unge får mulighet til å få god innsikt i visuell kunst, og gjerne et kunstnerskap. Vi vil også gjerne at barn og unge involveres når dere utvikler opplegget dere søker støtte til, sier Birthe M. Selvaag, som jobber med formålsområdet Kunst og kultur i Sparebankstiftelsen DNB.

Kriterier for å søke på «Kunst på programmet»

  • Prosjektet skal være innen visuell kunst.
  • Prosjektet må være et samarbeid mellom tre enheter: kunstner/kunstnerorganisasjon, kunstinstitusjon og skole. Med kunstinstitusjon menes en arena med en administrasjon og hvor det normalt foregår kunstformidling.
  • Prosjektet kan foregå i kunstinstitusjonen, i kunstneratelieret og på skolen, gjerne i variasjon.
  • Prosjektet skal ha én prosjekteier som står som avsender på søknaden, men det må foreligge avtale om samarbeid. Alle tillatelser/samarbeidspartnere må være på plass når det søkes om støtte, uten at det er krav om en detaljert gjennomføringsplan.
  • Prosjektet det søkes om støtte til må være i områdene Østfold, Akershus, Buskerud, Vestfold, Telemark, Oslo, Oppland eller kommunen Ringsaker i Hedmark.
  • Ordningen legger opp til formidlingsprosjekter som strekker seg over tid, slik at involverte parter møtes flere ganger. Dette skal gi barn og unge muligheten til å bli kjent med visuell kunst og/eller kunstnerskap over tid, og stimulerer til dybdelæring gjennom gjentakelse. Vi prioriterer prosjekter med en varighet på inntil tre år.
  • Prosjektet og søknaden styrkes ved at målgruppen er med på å utvikle opplegget det søkes støtte til.
  • Det kan gjerne være med flere bidragsytere.

Mer informasjon

Kontakt Birthe M. Selvaag, mobil: 901 66 229, epost: birthe.selvaag@sparebankstiftelsen.no

Prosjekter til inspirasjon

Disse prosjektene har fått støtte i Kunst på programmet

Kunstformidlingsprogrammet Abstrakte dialoger

Kunst i møte med skoleelever

Tiårig kunstprosjekt på Heidal skole

Ung Kunst

Kunstmøter for barn og unge