Sparebankstiftelsen DNB har opprettet støtteordningen «Kunst på programmet» og vil støtte prosjekter som formidler visuell kunst til barn og unge i lokalmiljøet.

Prosjekter som får støtte må være et samarbeid mellom skoler kunstinstitusjoner og kunstnere eller kunstnerorganisasjoner, og må foregå på Østlandet.

Støtteordningen er opprettet med mål om å gjøre kunst mer relevant og interessant for barn og unge.

Søknadsfrist 3. januar 2020.

- Vi ønsker å støtte prosjekter som strekker seg over tid, slik at barn og unge får mulighet til å få god innsikt i visuell kunst, og gjerne et kunstnerskap. Vi vil også gjerne at barn og unge involveres når dere utvikler opplegget dere søker støtte til, sier Birthe M. Selvaag, som jobber med formålsområdet Kunst og kultur i Sparebankstiftelsen DNB.

Kriterier for å søke på «Kunst på programmet»

  • Prosjektet skal være innen visuell kunst.
  • Prosjektet må være et samarbeid mellom tre enheter: kunstner/kunstnerorganisasjon, kunstinstitusjon og skole. Med kunstinstitusjon menes en arena med en administrasjon og hvor det normalt foregår kunstformidling.
  • Prosjektet kan foregå i kunstinstitusjonen, i kunstneratelieret og på skolen, gjerne i variasjon.
  • Prosjektet skal ha én prosjekteier som står som avsender på søknaden, men det må foreligge avtale om samarbeid. Alle tillatelser/samarbeidspartnere må være på plass når det søkes om støtte, uten at det er krav om en detaljert gjennomføringsplan.
  • Prosjektet det søkes om støtte til må være i et av de nåværende fylkene Østfold, Akershus, Buskerud, Vestfold, Telemark, Oslo eller Oppland. Søknadsberettiget er også prosjekter i Ringsaker kommune i Hedmark.
  • Ordningen legger opp til formidlingsprosjekter som strekker seg over tid, slik at involverte parter møtes flere ganger. Dette skal gi barn og unge muligheten til å bli kjent med visuell kunst og/eller kunstnerskap over tid, og stimulerer til dybdelæring gjennom gjentakelse. Det søkes i første omgang for ett skoleår, men med skisse til en treårig plan. Det kan søkes om videreføring på bakgrunn av de første erfaringene.
  • Prosjektet og søknaden styrkes ved at målgruppen er med på å utvikle opplegget det søkes støtte til.
  • Det kan gjerne være med flere bidragsytere.

Mer informasjon og søknadsskjema

Vil du søke, må du først sende epost til post@sparebankstiftelsen.no eller Birthe M. Selvaag i Sparebankstiftelsen DNB.

Søknadsfrist 3. januar 2020

Prosjekter til inspirasjon

Kunst i møte med skoleelever

Tiårig kunstprosjekt på Heidal skole