Norske kunstinstitusjoner inviteres til å søke om Kunstgaven fra Sparebankstiftelsen DNB. Kunstgaven er en tildeling på 4,5 millioner kroner som strekker seg over 3 år.

Søknadsfristen er 1. november for perioden 2018-2020, og gis til én institusjon. Tildelingen blir offentliggjort i begynnelsen av 2018.

Det legges vekt på stor grad av kunstnerisk frihet, men følgende momenter vektlegges:

  • Midlene skal gå til produksjon av ny kunst, fortrinnsvis av kunstnere basert i Norge. Kunsten kan blant annet være av temporær karakter, vises i det offentlige rom eller innlemmes i institusjonens samling.
  • Prosjektene må gjøres fysisk tilgjengelig, formidles til publikum og dokumenteres for ettertiden.

 

Kontaktperson
Organisasjon
Prosjektet