Høsten 2018

Tildelinger "Arenaer for tilhørighet" 2018

Våren 2018

Høsten 2017

Våren 2017

Høsten 2016

Våren 2016

Høsten 2015

Våren 2015

Vi gir støtte til lokale prosjekter i områdene: Akershus, Buskerud, Oppland, Oslo, Telemark, Vestfold og Østfold, i tillegg til Ringsaker kommune i Hedmark. Pengene våre kommer opprinnelig fra tidligere sparebanker i disse områdene.

Støtte til nasjonale prosjekter gis til hele landet.