I aktivitetsparken ved Dyvekes bro i Oslo, Gamlebyen Sport og Fritid, står "Sonarbølgeskipet" - en lydinstallasjon som består av fire store, gamle, rustne og slitte ventilleringsrør fra skip. Rørene ser ut som store trompeter som kommer rett opp av bakken, og inne i rørene er det lyd.

Lydene i installasjonen er laget av barn fra Gamlebyen skole, sammen med poet Fredrik Høyer og musiker Eirik Røland.

Lydene ble laget i september 2017, med 100.000 kroner i bidrag fra Sparebankstiftelsen DNB til produksjonen.

I 2018 fikk Mesèn tildelt 110.000 kroner til vedlikehold og utbedring av lydinstallasjonen. Den har blant annet fått rustbehandling, ny maling, og nytt stål i noen deler.

Til slutt ble den malt av barn fra Gamlebyen skole.

 

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet