Et Makerspace er en form for digital sløyd, et rom fylt av verktøy og nyskapende teknologi som for eksempel 3D-printere, laserskjærere, loddebolter, symaskiner og roboter som lar deg skape ting på nye måter.

Du skal kunne gå herfra med en gjenstand som du selv har laget. Det tilbys både lengre undervisningsopplegg og åpne drop-in-aktiviteter i helger og ferier. Tilbudet vil strekke seg fra lavterskel-aktiviteter til mer avanserte, langvarige undervisningstilbud.

Se også: http://www.tekniskmuseum.no/besok-oss/nyheter/1012-makerspace-lanseres-i-norge