Skogselskapet i Oslo og Akershus har i samarbeid med Drømtorp videregående skole i Ski laget en møte- og aktivitetsplass i et lite skogområde nær skolen.

Ønsket var et lett tilgjengelig sted i skogen som et lavterskel-tilbud til alle, og spesielt for ungdommer med ulike funksjonshemninger.

God skog-følelse på liten skogsflekk

Skolen ligger i et industriområde, omringet av jorder og noen mindre flekker med skog.

- Selv i en relativt liten skog kan man finne den gode skog-følelsen, og med litt tilrettelegging kan de fleste komme seg ut på tur, uavhengig av funksjonsevne, sier Snorre Synnestvedt i Skogselskapet.

Rundløype og gapahuk

For å gjøre det lettere for elever med redusert mobilitet å komme seg ut på tur opparbeidet de en rundløype i skogen. Her kommer det naturstiplakater med informasjon om blant annet de ulike treslagene, i tillegg til ulike hinder og enkle treningsapparater, tilpasset både barn og voksne, funksjonsfriske og funksjonshemmede.

Som et mål for turen, og som le for vær og vind, ble det bygget en gapahuk, med tilhørende bålplass og benker.

Uteplassen skal brukes til alt fra enkle spasertur til målrettet arbeid med skolefag som gym og naturfag, og som verktøy for undervisning i bærekraftig utvikling og stimulering til friluftsliv.

Plassen er tilgjengelig for alle i nærmiljøet.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet