Vedleggene er pdf-filer.

2019

Protokoll fra generalforsamlingens møte 21. mai 2019

Innkalling til generalforsamlingens møte 21. mai 2019

Protokoll fra generalforsamlingens møte 29. januar 2019

Innkalling til generalforsamlingens møte 29. januar 2019

2018

Protokoll fra generalforsamlingens møte 16. oktober 2018

Innkalling til generalforsamlingens møte 16. oktober 2018

Protokoll 1 fra generalforsamlingens møte 30. mai 2018

Protokoll 2 fra generalforsamlingens møte 30. mai 2018

Innkalling til generalforsamlingens møte 30. mai 2018

Protokoll fra generalforsamlingens møte 31. januar 2018

Innkalling til generalforsamlingens møte 31. januar 2018

2017

Protokoll fra generalforsamlingens møte 17. oktober 2017

Innkalling til generalforsamlingens møte 17. oktober 2017

Protokoll fra generalforsamlingens møte 23. mai 2017

Innkalling til generalforsamlingens møte 23. mai 2017

Protokoll fra generalforsamlingens møte 31. januar 2017

Innkalling til generalforsamlingens møte 31. januar 2017

2016

Protokoll fra generalforsamlingens møte 18. oktober 2016

Innkalling til generalforsamlingens møte 18. oktober 2016

Protokoll 2 fra generalforsamlingens møte 24. mai 2016

Protokoll 1 fra generalforsamlingens møte 24. mai 2016

Innkalling til generalforsamlingens møte 24. mai 2016

Protokoll fra generalforsamlingens møte 02. februar 2016

Innkalling til generalforsamlingens møte 02. februar 2016

2015

Protokoll fra generalforsamlingens møte 13. oktober 2015

Innkalling til generalforsamlingens møte 13. oktober 2015

Protokoll fra generalforsamlingens møte 26, mai 2015

Innkalling til generalforsamlingens møte 26. mai 2015

Protokoll fra generalforsamlingens møte 29. januar 2015

Innkalling til generalforsamlingens møte 29. januar 2015

2014

Protokoll fra generalforsamlingens møte 15. oktober 2014

Innkalling til generalforsamlingens møte 15. oktober 2014

Protokoll 1 fra generalforsamlingens møte 21. mai 2014

Protokoll 2 fra generalforsamlingens møte 21. mai 2014

Innkalling til generalforsamlingens møte 21. mai 2014

Protokoll fra generalforsamlingens møte 29. januar 2014

Innkalling til generalforsamlingens møte 29. januar 2014

2013

Protokoll fra generalforsamlingens møte 16. oktober 2013

Innkalling til generalforsamlingens møte 16. oktober 2013

Protokoll fra generalforsamlingens møte 23. mai 2013

Innkalling til generalforsamlingens møte 23. mai 2013

Protokoll fra generalforsamlingens møte 30. januar 2013

Innkalling til generalforsamlingens møte 30. januar 2013

2012

PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLINGENS MØTE 17. OKTOBER 2012

Protokoll fra generalforsamlingens møte 17. oktober 2012

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLINGENS MØTE 17. OKTOBER 2012

Innkalling til generalforsamlingens møte 17. oktober 2012

PROTOKOLL 1 FRA GENERALFORSAMLINGENS MØTE 23. MAI 2012

Protokoll 1 fra generalforsamlingens møte 23. mai 2012

PROTOKOLL 2 FRA GENERALFORSAMLINGENS MØTE 23. MAI 2012

Protokoll 2 fra generalforsamlingens møte 23. mai 2012

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLINGENS MØTE 23. MAI 2012

Innkalling til generalforsamlingens møte 23. mai 2012

PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLINGENS MØTE 25. JANUAR 2012

Protokoll fra generalforsamlingens møte 25. januar 2012

2011

PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLINGENS MØTE 12. OKTOBER 2011

Protokoll fra generalforsamlingens møte 12. oktober 2011