Aktivitetsrommene i låven på Trøndelagstunet på Norsk Folkemuseum skal være en levende formidlingsarena der besøkende barn og unge får ta del i gårdens kjøkkenarbeidsoppgaver. Barna får være med og lage mat fra grunnen av, hermetisere kjøttkaker, vaske klær, safte og sylte. Det blir utarbeidet spesialopplegg tilpasset skoleelever på ulike trinn. For å skape en mest mulig realistisk ramme utvikles det drakter til formidlingstilbudene.

Sparebankstiftelsen DNB bidrar med gave til utstyr knyttet til formidlingsopplegget "fra masstu til det moderne kjøkken".